Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
» BRD » BRD 2004

Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) zrealizowane w roku 2004

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku zrealizował program edukacyjno - profilaktyczny pt: "Bezpieczny Przedszkolak". Treści zawarte w założeniach programu dotyczą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwrócenie uwagi najmłodszych na inne niebezpieczeństwa ("obcy - niebezpieczny"). Rozpoczęcie programu zainicjowane zostało przemarszem przedszkolaków przez główne ulice miasta do Teatru Dramatycznego, gdzie odbyła się impreza dla dzieci poświęcona tematyce BRD. WORD zakupił niezbędne pomoce dydaktyczne dla przedszkoli biorących udział w programie pilotażowym. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy KWP oraz studentki Wydziału Pedagogiki UwB w ramach praktyk. W dniu 8 czerwca 2004 r. nastąpiło zakończenie programu pilotażowego. Wyniki uzyskane w trakcie jego realizacji wskazują na możliwość wprowadzenia przyjętych założeń w przedszkolach na terenie całego województwa.

Czynny udział WORD w propagowaniu założeń IV Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 5 - 11 kwietnia 2004. Nawiązano współpracę z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Zrealizowano następujące działania:

 1. Szkolenie kierowców PPKS w Białymstoku z zakresu najnowszych zmian w prawie o ruchu drogowym oraz w zakresie bezpieczeństwa i kultury jazdy. Zrealizowano w dniu 11.03.2004r.
 2. Szkolenie kierowców zawodowych zatrudnionych w urzędach i instytucjach, przewożących ważne osoby (kurs dla kierowców VIP).
 3. Cykl spotkań w ośrodkach szkolenia kierowców z kandydatami na kierowców na temat bezpieczeństwa i kultury na drodze.
 4. Cykl spotkań realizowanych w ramach promocji zdrowia, wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. Spotkania z osobami związanymi zawodowo z medycyną w celu propagowania programu.
 5. Spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka związana z poprawą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 6. Propagowanie założeń IV Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trakcie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.
 7. Dofinansowanie produkcji folderu propagującego akcję "Brawura - skutek znasz, diabłu duszę dasz", przygotowanego przez Zespół Szkół Zawodowych NR 4 w Białymstoku, w ramach IV Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 8. Zakup nagród oraz udział w komisji konkursu "Dżentelmen na drodze" i "Do szkoły bezpiecznie" skierowanych do uczniów szkół województwa Podlaskiego. Konkurs zorganizowany przez Podlaskie Kuratorium Oświaty.

Utworzenie Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Publicznym Gimnazjum w Dziadkowicach (powiat Siemiatycze). WORD zakupił kompletne wyposażenie pracowni m.in. motorower, cztery rowery, rowerowy tor przeszkód, sprzęt audio-video oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Osoby korzystające z Centrum będą mogły uzyskać tam kartę rowerową i motorowerową, poprawić stan wiedzy z zakresu ruchu drogowego. W pracowni prowadzone są także zajęcia z zakresu Wychowania Komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Zredagowanie i realizacja założeń programu profilaktyczno-edukacyjnego pt. "WZOROWY ROWERZYSTA". Program stworzony został przez WORD w Białymstoku i Sekcję Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku z myślą o dzieciach z Domów Dziecka na terenie powiatu białostockiego. Myślą przewodnią było umożliwienie wychowankom uzyskania karty rowerowej i poprawa stanu wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Funkcjonariusz policji drogowej oraz pracownik WORD odbyli cykl spotkań, które przygotowały merytorycznie dzieci do uzyskania karty rowerowej. Program zakończony został festynem przeznaczonym dla dzieci i opiekunów. W trakcie zabawy przeprowadzono konkurs z zasad ruchu drogowego oraz praktyczny z jazdy rowerem. Głównym zmaganiom towarzyszyły mniejsze konkursy i zabawy związane z BRD. Finalistom konkursu WORD przekazał 5 rowerów.

WORD współorganizował XXVII Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowany corocznie przez PzMot, dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

 1. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym przeprowadzono eliminacje powiatowe. Zakupiono nagrody dla finalistów.
 2. Wspólnie z Urzędem Miejskim przeprowadzono eliminacje miejskie. Zakupiono nagrody dla finalistów.
 3. Przeprowadzono finał strefowy. Zakupiono nagrody dla finalistów.
 4. Współudział w przeprowadzeniu finału wojewódzkiego w Łomży. Zakupiono nagrody dla finalistów.

WORD współorganizował i ufundował nagrody dla uczestników etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego organizowany corocznie przez PzMot dla uczniów szkół średnich.

Na prośbę KWP w Białymstoku sfinansowano zakupu partii maskotek "Miś pocieszyciel". Zabawki przeznaczone są dla dzieci, które były ofiarami wypadków drogowych oraz innych tragicznych zdarzeń.

Szkolenie nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu prawa o ruchu drogowym zrealizowane w ramach programu "Bezpieczny Przedszkolak".

Współudział w zorganizowaniu międzynarodowego Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Białymstoku Nr 34 ul. Pogodna 12. Przygotowanie, wspólnie z SRD KMP w Białymstoku konkursów i zabaw z zakresu wiedzy o ruchu drogowym. Zorganizowano pokaz sprzętu Policji i Straży Pożarnej. Zakupiono nagrody dla uczestników.

Przeprowadzono cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, dotyczących problematyki zasad i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkania z pacjentami Oddziału VI Ogólnopsychiatrycznego szpitala w Choroszczy poświęcone problemom BRD. W trakcie zajęć zwracamy szczególną uwagę na tematykę związaną z bezpieczeństwem osób uzależnionych, przyjmujących silne lekarstwa. Spotkania odbywały się cyklicznie co 3-4 tygodnie. Będą kontynuowane w roku 2005.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Przyjaciół Sportu Kartingowego w Suwałkach. Przekazano 5000 PLN na dofinansowanie organizacji zawodów kartingowych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku przekazał dla PzMot 2000 PLN jak wkład w organizację rajdu ENDURO.

5 czerwca 2004r - współorganizowanie imprezy pt.: "BEZPIECZNE WAKACJE NA PODLASKICH DROGACH 2004". W ramach spotkania odbyły się: konkursy i zabawy z zakresu BRD dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, konkurs na najlepszego kierowcę 2004 roku, konkurs na najlepszego instruktora 2004 roku. Organizatorami byli m.in. społeczne stowarzyszenie szkolenia kierowców, policja, straż pożarna, Zespół Szkół Mechanicznych.

9 czerwca 2004r - przeprowadzono wspólnie z Policją akcję pt.: "Wojewódzki egzamin na kartę rowerową i motorowerową", przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia odbywały się w Miasteczku Ruchu Drogowego w Białymstoku.

14 czerwca 2004r pracownik WORD w Białymstoku, wspólnie z policjantem z SRD KMP w Białymstoku przeprowadzili w Zespole Szkół w Tykocinie egzamin na kartę rowerową i motorowerową.

16 czerwca 2004r. - finał wojewódzki VIII edycji konkursu "NASZE BEZPIECZEŃSTWO", WORD w Białymstoku ufundował nagrody o wartości 2000 PLN dla uczestników konkursu.

17 czerwca 2004r pracownik WORD w Białymstoku, wspólnie z policjantem z SRD KMP w Białymstoku przeprowadzili w Zespole Szkół w Zawadach k. Jeżewa egzamin na kartę rowerową i motorowerową.

lipiec 2004r - WORD w Białymstoku sfinansował kolejną partię maskotek "Miś Pocieszyciel", przeznaczonych dla dzieci - ofiar wypadków drogowych. Maskotki przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji.

22 lipca 2004r - Otwarte drzwi Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. W trakcie tego przedsięwzięcia dzieci i dorośli mogli zwiedzić budynek KMP i zapoznać się z praca policjantów. Szczególne wrażenie wywarła na dzieciach Policyjna Izba Dziecka. Po zwiedzaniu terenu komendy pracownicy WORD oraz funkcjonariusze SRD KMP przeprowadzili z obecnymi pogadanki i konkursy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

27 lipca 2004r - spotkanie z dziećmi i młodzieżą w miejscowości Turośń Kościelna w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2004". Przeprowadzono konkursy i pogadanki związane z bezpieczny poruszaniem się pieszo i rowerem po drogach w dzień i po zmroku. Przypomniano podstawowe zasady ruchu drogowego oraz znaki i sygnały drogowe.

12 sierpnia 2004r - pracownik WORD wspólnie z policjantem ruchu drogowego przeprowadzili spotkanie z dziećmi z półkolonii Domu Kultury Zachęta w Białymstoku. Pogadanka poświęcona była bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

26 sierpnia 2004r - profilaktyczno - edukacyjny festyn rodzinny "ŻYJ BEZPIECZNIE 2004". Imprezę przeprowadzono na osiedlu Bacieczki. Jest to duże skupisko ludzkie, położone u zbiegu dwóch bardzo ruchliwych tras wylotowych na Warszawę i Ełk. Festyn zorganizowała Komenda Miejska Policji i WORD w Białymstoku. W trakcie imprezy przeprowadzono pogadanki i konkursy z nagrodami dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, właściwego kontaktu ze zwierzętami oraz treści związane z tematem "obcy - niebezpieczny" Festyn uświetnił występ zespołu muzycznego.

2-10 wrzesień 2004r - działania realizowane przez WORD i SRD KMP ukierunkowane na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych nadmierną prędkością. W ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły" przeprowadzono działania skoncentrowane w rejonach szkół oraz innych miejsc, gdzie zakazy są nagminnie naruszane. W trakcie działań wykorzystane zostały nalepki opracowane i przygotowane przez WORD zawierające hasło z bezpieczną prędkością. Dodatkowo funkcjonariusze pełniący służbę w rejonie szkół wręczali dzieciom książeczki edukacyjne pt.: "Bezpieczna droga do szkoły".

W dniach 8-13 września 2004r - w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i realizacją akcji "Bezpieczna droga do szkoły" pracownik WORD wspólnie z funkcjonariuszem SRD KMP przeprowadził spotkania w ośmiu grupach dzieci w klasach 0-4 w białostockich placówkach oświatowych.

W dniu 9 października 2004r Wojewódzki Ośrodek Ruchu w Białymstoku zorganizował szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla 40 kierowców firmy transportowej "Transcar" w Białymstoku. Na spotkaniu poruszono następujące tematy:

 1. minimalizowanie zagrożeń na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich typu "TIR",
 2. przepisy dotyczące transportu drogowego,
 3. zasady prowadzenia kontroli drogowej, osoby uprawnione do jej dokonywania, zasady bezpieczeństwa podczas kontroli drogowej,
 4. miejsca wyznaczone do bezpiecznego zatrzymania i parkowania pojazdów ciężarowych, właściwe oznakowanie pojazdu unieruchomionego na drodze,
 5. zasady nakładania mandatów karnych oraz punktów karnych, zbieg wykroczeń.

10 października 2004r Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku uczestniczył w festynie "Bezpiecznie na drodze" zorganizowanym przez władze Czarnej Białostockiej. Wspólnie z funkcjonariuszem SRD KMP przeprowadziliśmy szereg pogadanek i konkursów z nagrodami. Uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe, książeczki edukacyjne "Bezpieczna droga do szkoły" oraz szereg innych nagród.

13 października 2004r WORD w Białymstoku wspólnie z SRD KMP w Białymstoku przeprowadził egzamin na kartę motorowerową dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku W egzaminie wzięło udział 14 kandydatów. Wynik pozytywny uzyskało 13 osób.

W listopadzie przeprowadzono wspólnie z Sekcją Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku akcję pt. "NOGA Z GAZU" ukierunkowaną na ukierunkowaną na zmniejszenie ilości kolizji drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. WORD opracował i przygotował naklejki zawierające hasło z bezpieczną prędkością, pracownicy WORD informowali w trakcie kursów o skutkach nadmiernej prędkości. Funkcjonariusze SRD KMP dokonywali radarowych pomiarów prędkości na drogach miasta i powiatu białostockiego. Kierowcom zamiast mandatu wręczali naklejki z hasłem "NOGA Z GAZU".

W grudniu przeprowadzona został akcja pt.: "ODBLASKOWY UCZEŃ". Działania przeprowadzane były w szkołach i przedszkolach wspólnie z funkcjonariuszami KMP. Podczas pogadanek z zakresu BRD dzieci otrzymywały elementy odblaskowe (łącznie wyposażono w odblaski ok. 1200 dzieci z terenu Powiatu i Miasta Białegostoku). Akcja zyskała dużą popularność w szkołach i w związku z powyższym będzie kontynuowana w roku 2005.

23 grudnia 2004r podpisano porozumienia z Gminami: Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Sokółka i Hajnówka w sprawie utworzenia na ich terenie Gminnych Centrów BRD. Zakupiono niezbędne materiały do wyposażenia pracowni BRD w szkołach wyznaczonych przez w/w gminy. Na powyższe działanie otrzymano refundację z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 50% poniesionych kosztów. Oficjalne otwarcie Gminnych Centrów nastąpiło na początku 2005 roku.Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl