Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
» BRD » BRD 2007

Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) zrealizowane w roku 2007

 1. BEZPIECZNY UCZEŃ

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku prowadzi działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie ważne jest to kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Podstawowym celem akcji "Bezpieczny Uczeń" jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poruszających się po drogach poprzez wyposażenie ich w elementy odblaskowe (zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym dzieci do 15 roku życia poruszające się po drogach poza terenami zabudowanym mają obowiązek być wyposażone w elementy odblaskowe). Prowadzimy edukację dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w szkole i w domu (udział Straży Pożarnej i Policji). Wspieramy również edukacyjną funkcję szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 2. BRAWURA 2007

  Akcja "BRAWURA 2007" prowadzona była w okresie od stycznia do kwietnia 2007 roku. Skierowana była głównie do młodych kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy lub tych, którzy ubiegają się o dokument pozwalający na prowadzenie pojazdów.

  Działania realizowane w ramach powyższej akcji ukierunkowane były na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych nadmierną prędkością i brawurą jazdy szczególnie obecną wśród młodych kierowców.

  Celem projektu było promowanie prawidłowego stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz przeciwdziałanie występowaniu zachowań ryzykownych wśród młodych kierowców. Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z odpowiedzialnością za życie własne i innych uczestników ruchu drogowego. WORD w Białymstoku sponsorował ulotki i naklejki dla kierowców z hasłem "BRAWURA 2007". W szkołach i na skwerach miasta Białegostoku odbywały się festyny promujące ideę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 3. NOGA Z GAZU

  Działania związane z ograniczeniami prędkości w pierwszej połowie 2007 roku stanowią kontynuację cyklicznej akcji "NOGA Z GAZU" rozpoczętej w roku ubiegłym. WORD opracował i przygotował naklejki zawierające hasło z bezpieczną prędkością, pracownicy WORD informowali w trakcie kursów o skutkach nadmiernej prędkości. Funkcjonariusze SRD KMP dokonywali radarowych pomiarów prędkości na drogach miasta i powiatu białostockiego. Kierowcom zamiast mandatu wręczali naklejki z hasłem "NOGA Z GAZU".

  Akcja prowadzona była w okresie od stycznia do lutego 2007. Przyczyną wdrożenia projektu była nadmierna prędkość, która jest główną przyczyną wypadków i kolizji drogowych. Chcieliśmy zwrócić uwagę na świadome zmniejszenie prędkości, co spowoduje redukcję zdarzeń i kolizji drogowych.

 4. AKCJA "MIŚ POCIESZYCIEL"

  Akcja rozpoczęła się w styczniu 2007 i nadal trwa. Ma ona na celu ograniczenie negatywnych z punktu widzenia psychologicznego aspektów uczestniczenia dzieci w zdarzeniach drogowych.

  Wyposażyliśmy w maskotki "Pocieszyciela" dzieci poszkodowane w zdarzeniach drogowych orz skrzywdzonych w inny sposób, m.in. podczas ich pobytu w jednostkach Policji oraz podczas festynów i innych imprez propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 5. POLICJANT RUCHU DROGOWEGO 2007

  W dniach 26-27 kwietnia 2007 roku w Białymstoku odbył się organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji Ogólnopolski Konkurs "POLICJANT RUCHU DROGOWEGO ROKU 2007" - eliminacje wojewódzkie. W eliminacjach tych zmierzyli się najlepsi policjanci ruchu drogowego województwa podlaskiego. W zawodach wzięli udział funkcjonariusze z Komend Powiatowych Policji.

  Pierwszy dzień rywalizacji przeprowadzono na strzelnicy, na skrzyżowaniu odbył się konkurs w kierowaniu ruchem, policjanci pisali również test z wiedzy na temat prawa o ruchu drogowym , prawa karnego i kodeksu wykroczeń. Drugi dzień rywalizacji przeprowadzono na lotnisku Krywany w Białymstoku - jazda sprawnościowa po torach: samochodowym i motocyklowym oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy policjantów w ratowaniu życia osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

  Celem projektu było popularyzowanie przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, doskonalenie pracy Policji , podnoszenie kwalifikacji zawodowych policjantów, a tym samym poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 6. BEZPIECZNE FERIE 2007

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wspólnie z SRD KMP w Białymstoku prowadzi działania edukacyjno - profilaktyczne dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czas ferii zimowych jest okresem beztroski dla dzieci, a dla ich opiekunów szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa tego wypoczynku. Dzieci i młodzież wyposażono w elementy odblaskowe w celu zwiększenia ich widoczności po zmierzchu. Celem programu było uświadomienie dzieci i młodzieży na temat zagrożeń występujących w okresie ferii zimowych, uświadomienie im, jakie niebezpieczeństwa mogą je spotkać podczas zabaw zimowych - zwłaszcza w pobliżu tras komunikacyjnych. Popularyzowaliśmy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze jak również przeprowadziliśmy serię zabaw i konkursów z zakresu BRD dla dzieci i młodzieży z Domów Dziecka. Projekt polegał też na zorganizowaniu spotkań i pogadanek z dziećmi i młodzieżą w okresie od stycznia do lutego 2007 roku uczestniczącymi w koloniach i półkoloniach podczas ferii zimowych.

 7. KONKURS "NASZE BEZPIECZEŃSTWO"

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wspólnie z Sekcją Ruchu Drogowego i Sekcją Prewencji KMP w Białymstoku wraz z PCK, WOPR, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym zorganizował powiatowy konkurs pod hasłem "Nasze Bezpieczeństwo". Mając na uwadze konieczność wyposażenia dzieci i młodzieży w nawyki unikania, zapobiegania i sprawnego pokonywania niebezpieczeństw konkurs jest organizowany już jedenasty raz na szczeblu powiatowym. Skierowany był on do uczniów klas V szkół podstawowych na terenie miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego. Konkurs stanowi atrakcyjna formę przygotowania dzieci do bezpiecznego wypoczynku. Etapy szkolne zaczęły się już w marcu, finał powiatowy odbył się w maju 2007 roku. Projekt polegał na skoordynowaniu działań związanych z przeprowadzeniem Finału Powiatowego konkursu "NASZE BEZPIECZEŃSTWO".

  Celem programu było popularyzowanie przepisów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach; kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego; nauka prawidłowego zachowania się nad wodą; umiejętność właściwej reakcji dzieci podczas zagrożenia; Przeprowadzone zostały też zabawy i konkursy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży.

 8. WÓJEWÓDZKI EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ I MOTOROWEROWĄ

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wspólnie z Komendą Miejską Policji oraz Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku zorganizował w dniu 26.06.2007 roku w Miasteczku Ruchu Drogowego "Wojewódzki egzamin na kartę rowerową i motorowerową" przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Projekt miał na celu zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych niewiedzą poruszania się po drogach rowerem i motorowerem, popularyzowanie przepisów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. Przeprowadzono egzaminy w szkołach i w Miasteczku Ruchu Drogowego w Białymstoku. Funkcjonariusze KMP w Białymstoku kontynuują akcję sprawdzania uprawnień do poruszania się po drogach rowerem i motorowerem.

 9. BEZPIECZNA JESIEŃ NA DROGACH PODLASIA 2007

  W dniu 15 września 2007 roku w Polskim Związku Motorowym Oddział w Białymstoku odbyła się impreza pod hasłem "BEZPIECZNA JESIEŃ NA DROGACH PODLASIA 2007". Organizatorem było Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców przy współudziale WORD w Białymstoku, Policji i Staży Pożarnej. WORD w Białymstoku ufundował nagrody w konkursie za zajęcie I, II oraz III miejsca w kategorii "INSTRUKTOR ROKU 2007".

 10. BEZPIECZNA ÓSEMKA

  Droga krajowa nr 8 to najdłuższa tego typu droga w Polsce. Ciągnie się od Kudowy do Budziska, przez Wrocław, Warszawę i Białystok. Jest ona również uznana na jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w naszym kraju.

  Jako główne przyczyny wypadków na tej trasie eksperci GDDKiA wymieniają:

  1. nadmierne prędkości,
  2. brak rozdzielenia ruchu pieszego i samochodowego oraz wymieszanie się ruchu lokalnego i tranzytowego.

  Realizacja projektu "BEZPIECZNA ÓSEMKA" rozpoczęła się na początku sierpnia 2007 i będzie trwać nadal. Projekt ma celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, co doprowadzi do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i kolizji.

  W roku 2007 bezpieczeństwo na ósemce poprawią działania inżynierskie. Jednocześnie na bezpiecznych odcinkach drogi zostaną usunięte niepotrzebne ograniczenia prędkości, po to, aby przywrócić zaufanie kierowców do znaków. Pojawić ma się również fotoradar, który zgodnie z założeniami programu "DROGI ZAUFANIA" - ustawiony będzie w miejscu widocznym dla kierujących pojazdami.

  Głównym partnerem prowadzonych działań jest WORD w Białymstoku, przy pomocy którego zostały przygotowane materiały profilaktyczne - nalepki dotyczące bezpieczeństwa na drodze z hasłem "NOGA Z GAZU". Projekt nalepki został przygotowany we współpracy z SRD KMP w Białymstoku. Materiały zostały już przygotowane i w miarę postępu zaplanowanych działań będą sukcesywnie powielane.

 11. BEZPIECZNA JESIEŃ NA DROGACH PODLASIA 2007

  WORD w Białymstoku przy współpracy Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizował "Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007". Etapy szkole rozpoczęły się w kwietniu 2007 roku, finał konkursu odbył się w czerwcu 2007 roku. Projekt polegał na skoordynowaniu działań związanych z przeprowadzeniem turnieju od etapu szkolnego po finał strefowy i miał na celu popularyzowanie przepisów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kształtowania partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. W każdym z etapów WORD w Białymstoku fundował nagrody dla zwycięzców.

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl