Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.

BRD » BRD 2016 »  Szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego

Szkolenie dla nauczycieli sprawdzających niezbędne umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową

W dniu 19 maja br., na terenie WORD w Białymstoku, odbyło się szkolenie dla nauczycieli sprawdzających niezbędne umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową. Tym samym, pierwszych trzydzieści nauczycieli i nauczycielek, zgłoszonych przez dyrekcje szkół (z terenu powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, monieckiego), uzyskało zaświadczenia uprawniające je do przeprowadzania egzaminów na karty rowerowe.

Szkolenie zostało zorganizowane na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30 poz. 151 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje m.in. nauczyciel posiadający odpowiednie przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia szkolne, a tym samym wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, zapoznanie z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz przypomnienie kryteriów egzaminowania kandydatów na rowerzystów.

Szkolenie zorganizowaliśmy dzięki wsparciu ze strony Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Rejonowego Oddziału PCK w Białymstoku. Przedstawicielom ww. instytucji oraz wykładowcom, dziękujemy za okazane wsparcie i zaangażowanie w przeprowadzenie zajęć na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym.


Autor: Anna Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 20.05.2016
Dodano: 23.05.2016

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl