Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
» BRD » BRD na terenach przygranicznych

KONFERENCJA
"BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO
NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH"

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska,
Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej
INTERREG III A/TACIS CBC

logo

Założenia przedsięwzięcia:

Kontynuując założenia projektu "Transgraniczny Kodeks Drogowy" Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku realizuje kolejne przedsięwzięcie, mające na celu współpracę wielu służb i instytucji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mając na uwadze zalecenia Unii Europejskiej, dotyczące zmniejszenia ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, podjęliśmy inicjatywę współpracy również w tym zakresie. Powyższy projekt zakłada organizację Międzynarodowej Konferencji Polska, Litwa, Obwód Kaliningradzki pod hasłem "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na terenach przygranicznych". Podczas tego spotkania chcielibyśmy, aby zarówno strona polska, jak i kraje z nami sąsiadujące przedstawiły swoje założenia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres tematyczny konferencji obejmował będzie następujące zagadnienia:

  1. ilość wypadków i zdarzeń drogowych na terenach przygranicznych;

  2. miejsca najczęstszych zdarzeń;

  3. przyczyny wypadków drogowych w Polsce, na Litwie i Rosji (Obwód Kaliningradzki);

  4. inicjatywy podejmowane na terenach tych trzech krajów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  5. jakie jednostki są zaangażowane w pracę nad profilaktyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Założeniem konferencji jest przedstawienie doświadczeń każdego z krajów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co dało by możliwość korzystania z nich przez pozostałe. Niejednokrotnie służby zajmujące się poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w danym państwie posiadają gotowe rozwiązania systemowe danego problemu, stąd wymiana doświadczeń wpłynie z całą pewnością na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach przygranicznych zarówno Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną między innymi działania podejmowane wspólnie przez Policję, Izbę Celną, Inspekcję Transportu Drogowego i Straży Granicznej (Działania "Transport") oraz sposób zabezpieczenia miejsca wypadku poprzez Służby Ratunkowe i Straż Pożarną.

Rezultatem konferencji będzie wydanie podręcznika dla instytucji zajmujących się poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego z Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki), zawierającego rozwiązania danego kraju w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, miejsc szczególnie niebezpiecznych w danym kraju, ilości kolizji i wypadków drogowych i podejmowanych działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Podręcznik ten zostanie przetłumaczony na języki tych trzech krajów i nieodpłatnie przekazany instytucjom zajmującym się poprawą brd. Wymiana doświadczeń na tym gruncie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pozwoli na realizację zadań postawionych naszym krajom przez Unię Europejską w zakresie polityki transportowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2006 roku w Supraślu.


 

W dniach 27-28 listopada 2006 roku w Ośrodku "Puszcza" w Supraślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na terenach przygranicznych".

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele służb odpowiedzialnych za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z terenu Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej (Policja, Izba Celna, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Konsul Litewski w Warszawie - Regimantas Gecevicius i przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Pierwszego dnia konferencji oprócz części merytorycznej odbyła się pokaz wspólnych działań Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Izby Celnej oraz Straży Granicznej. Akcja pod kryptonimem "Pierścień" przeprowadzona została pod tunelem przy centrum handlowym w Białymstoku. Podczas działań udaremniono między innymi przemyt papierosów oraz zatrzymano kilku nietrzeźwych kierujących (równocześnie trwała akcja "Trzeźwy Poranek").

Drugi dzień konferencji poświęcono na wymianę doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy Polską, Litwą a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Niemniej ważną część dnia zajęły również działania praktyczne. Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Pożarna zaprezentowały działania na miejscu zdarzenia drogowego. Zaprezentowano profesjonalną akcję ratunkową z udziałem służb ratowniczych i Policji.

Konferencja dotyczyła działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmowanych na terenach przygranicznych Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń w zakresie metod stosowanych w celu profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pokazanie niektórych z nich w praktyce. Efektem dwudniowej konferencji szkoleniowej będzie podręcznik pod tym samym tytułem, zawierający działania na rzecz poprawy BRD na terenach przygranicznych P9olski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

 

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl