Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
» BRD » TKD

TRANSGRANICZNY KODEKS DROGOWY

Projekt "Transgraniczny Kodeks Drogowy" współfinansowany przez Unię Europejską, Program Sąsiedztwa INTERREG III A został opracowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku i ma na celu zebranie najważniejszych różnic w przepisach ruchu drogowego Polski, Litwy i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego) oraz przetłumaczenie ich na języki tych krajów. Zebrane informacje zostaną wydane w postaci pozycji Pt: Transgraniczny Kodeks Drogowy oraz przedstawione w postaci cyklu audycji telewizyjnych dotyczących różnic w przepisach ruchu drogowego na terenie Polski, Litwy i Rosji.

Projekt zakłada wydanie Kodeksu Drogowego, zawierającego informacje na temat przepisów drogowych w krajach graniczących z Polską: Rosja (Obwód Kaliningradzki), Litwa oraz przygotowanie cyklu audycji telewizyjnych, podczas których poruszane będą podstawowe kwestie dotyczące różnic w przepisach drogowych na terenie w/w krajów. Przedsięwzięcie wpłynie na stopień znajomości przepisów przez kierowców odwiedzających wszystkie te kraje, a tym samym będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach przygranicznych (np ilość kolizji drogowych i zdarzeń z udziałem obcokrajowców na terenach wszystkich tych państw). Wydanie kodeksu, zawierającego przepisy poszczególnych krajów i wychwycenie podstawowych różnic w ich stosowaniu wpłynie na atrakcyjność regionów granicznych dla odwiedzających zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych. Dodatkowo emisja audycji stwarza szanse na dotarcie kodeksu do znacznej ilości odbiorców.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach przygranicznych przez wydanie kodeksu drogowego, który trafi do kierowców zarówno firm transportowych, jak i zwykłych kierowców (za pośrednictwem Policji i Straży Granicznej).

Pobierz

Transgraniczny Kodeks Drogowy

 


 

29 września, podczas konferencji w hotelu Titanic, podsumowano prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku projekt "TRANSGRANICZNY KODEKS DROGOWY".

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz goście z Litwy wspólnie realizujący projekt - Konsul Generalny Republiki Litewskiej Regimantas Gecevicius.

Na wstępie konferencji konsultant KR BRD Marek Jewuła przypomniał o największych zagrożeniach w ruchu drogowym na polskich drogach.Wśród krajów UE to Polska ma największy odsetek ofiar śmiertelnych na 100 wypadków drogowych. Sięga on 14-tu procent, podczas gdy np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Szwecji - od 1,5 do 3%. Przedstawiciel Krajowej Rady BRD wymienił działania, jakie Rada odejmuje dla polepszenia bezpieczeństwa na drogach, od edukacji po naprawę infrastruktury drogowej. Przedstawił także założenia ogólnopolskiego programu Gambit zakładającego spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków o 50%.

Generalny Republiki Litewskiej zaznaczył, jak ważne jest dla kierowców wydany w związku z realizacją projektu Transgraniczny Kodeks Drogowy. Każde z państw mimo generalnie podobnych przepisów ruchu drogowego ma również własne znaki drogowe, oznaczenia niektórych punktów na drodze. Kierowcy przekraczający wschodnią granicę często popełniając wykroczenia drogowe tłumaczą się nieznajomością przepisów danego państwa.

Przedmiotem konferencji podsumowującej projekt była także prezentacja różnic w przepisach państw transgranicznych a także prezentacja działań w zakresie ratownictwa drogowego oraz przypomnienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących kontroli transportu.


W dniach 25-27 listopada 2005 roku w Starym Folwarku odbyły się międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowe z udziałem służb odpowiedzialnych za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z Litwy, Rosji i Polski. Celem warsztatów było opracowanie treści, jakie zawierał będzie Transgraniczny Kodeks Drogowy.

Projekt "Transgraniczny Kodeks Drogowy" współfinansowany przez Unię Europejską, Program Sąsiedztwa INTERREG III A został opracowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku i ma na celu zebranie najważniejszych różnic w przepisach ruchu drogowego Polski, Litwy i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego) oraz przetłumaczenie ich na języki tych krajów. Zebrane informacje zostaną wydane w postaci pozycji Pt: Transgraniczny Kodeks Drogowy oraz przedstawione w postaci cyklu audycji telewizyjnych dotyczących różnic w przepisach ruchu drogowego na terenie Polski, Litwy i Rosji.
powiększ

W spotkaniu wzięli udział:

IMIĘ I NAZWISKO / NAME

KRAJ / COUNTRY

INSTYTUCJA / INSTITUTION

Vigilijus SADAUSKAS

Litwa

Ministerstwo Komunikacji Naczelnik Departamentu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dainius MISKINIS

Litwa

Dyrekcja Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Komunikacji

Asta Norkunaite

Litwa

Ambasada Republiki Litewskiej Attache Policji

Regimantas GECEVICIUS

Litwa

Ambasada Republiki Litewskiej Konsul

Saulius SKVERNELIS

Litwa

Naczelnik Służby Kontroli Ruchu Drogowego Litewskiej Policji

Renatas POZELA

Litwa

Służba kontroli ruchu drogowego Litewskiej Policji, kierownik sekcji

Smiszko Siergiej Anatoliwicz

Rosja (Obwód Kaliningradzki)

Milicja Rosyjska Naczelnik Ruchu Drogowego Obwodu Kaliningradzkiego

Kulbieda Siergiej Nikołajewicz

Rosja (Obwód Kaliningradzki)

Milicja Rosyjska

Andrzej Hajdenrajch

Polska

Komendant Powiatowy Policji w Sejnach

Waldemar Gudajtis

Polska

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Mariusz Leszczyński

Polska

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Wojciech Rutkowski

Polska

Komenda Miejska Policji w Suwałkach, z-ca Komendanta

Dariusz Chojnowski

Polska

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Witold Ślesarczyk

Polska

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Andrzej Birycki

Polska

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wojciech Chmielewski

Polska

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Daniel Kołnierowicz

Polska

Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Naczelnik SRD KMP w Białymstoku

Karol Faltyn

Polska

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Robert Pawlak

Polska

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Daniel Biały

Polska

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Waldemar Dobrzyniewicz

Polska

Inspekcja Transportu Drogowego Z-ca Wojewódzkiego Inspektora

Tomasz Wyszkowski

Polska

Inspekcja Transportu Drogowego

Tomasz Blumski

Polska

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Jarosław Radkiewicz

Polska

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Elżbieta Filipowicz

Polska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Ewa Szokal

Polska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Jarosław Maleszewski

Polska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Jerzy Stankiewicz

Polska

Kierownik Posterunku Policji w Puńsku

Siergiej Anatoliwicz Smiszko

Rosja (Obwód Kalingradzki)

Milicja Rosyjska

Siergiej Nikołajewicz Kulbieda

Rosja (Obwód Kalingradzki)

Kierownik Posterunku Policji w Puńsku

Waldemar Gudajtis

Polska

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Mariusz Leszczyński

Polska

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Adam Harasimczuk

Polska

SRD Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Jan Muchaczewski

Polska

SRD Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Tomasz Kacprowski

Polska

SRD Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Andrzej Kurianowicz

Polska

SRD Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Dariusz Sosnowski

Polska

SRD Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Leszek Jankowski

Polska

SRD Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

 

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl