Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Udział w targach

Udział w targach

[31.03.2017r. - Dni Edukacji i Pracy]

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku uczestniczył w Targach Edukacyjno-Zawodowych Pracownicy Działu Szkoleń przygotowali materiały promocyjno-informacyjne oraz przedstawiali aktualną ofertę szkoleniową podnoszącą kwalifikacje zawodowe, umożliwiające zdobycie nowego zawodu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się propozycja Ośrodka z możliwości korzystania z placu manewrowego przed egzaminem na prawa jazdy

[29.03.2017r. - VII Forum Rynku Pracy w Białymstoku]

W dniu 29.03.2017 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku uczestniczył w VII Forum Rynku Pracy. Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie spotkania w jednym czasie i miejscu pracodawców, osób poszukujących pracy, przedstawicieli lokalnych władz, firm szkoleniowych, instytucji, agencji zatrudnienia oraz organizacji wspierających rynek pracy.

Patronat Honorowy nad Forum objęli Prezydent Miasta Białegostoku i Starosta Białostocki.

[07.04.2016r. - Targi Edukacyjno-Zawodowe]

W dniu 7 kwietnia 2016r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku uczestniczył w Targach Edukacyjno-Zawodowych pod hasłem: "Dni edukacji i Pracy" .Targi adresowane były do młodzieży szkół ponad gimnazjalnych oraz instytucji i firm wspomagających młodzież na rynku pracy.

Pracownicy WORD Białystok mieli przede wszystkim zachęcić młodzież do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez zdobywanie umiejętności jazdy samochodem. Jednocześnie przedstawiona została oferta szkoleniowa podnosząca kwalifikacje zawodowe, umożliwiające zdobycie nowego zawodu oraz przedłużające już posiadane uprawnienia.

[27.01.2016r. - VI Forum Rynku Pracy w Białymstoku]

W dniu 27.01.2016 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku uczestniczył w VI Forum Rynku Pracy, które odbyło się w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku zorganizowane dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

Patronat Honorowy nad Forum objęli Prezydent Miasta Białegostoku i Starosta Białostocki. Targi Pracy są przedsięwzięciem, które umożliwiają spotkanie w jednym czasie i miejscu przedstawicieli; lokalnego samorządu, pracodawców, instytucji szkoleniowych, instytucji rynku pracy z osobami poszukującymi pracy.

Pracownicy Działu Szkoleń przygotowali materiały promocyjno - informacyjne oraz przedstawiali aktualną ofertę szkoleniową podnoszącą kwalifikacje zawodowe, umożliwiające zdobycie nowego zawodu oraz przedłużające już posiadane uprawnienia.


[25.09.2015r. - Lokalne Targi Pracy w Trypuciach]

W dniu 25.09.2015 r. Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku uczestniczył w Lokalnych Targach Pracy w Trypuciach zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Inicjatywa ta skierowana była głównie do mieszkańców z terenu gmin: Turośń Kościelna, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny. Uczestniczyły w nich firmy zarówno z terenu powiatu białostockiego jak i miasta Białegostoku z różnych branż m.in.: transportowej, przemysłowej, usługowej ,handlowej, budowlanej. Swoją ofertę zatrudnieniową przedstawiły agencje zatrudnienia. Łącznie zgromadzeni wystawcy dysponowali liczbą ok. 200 ofert pracy. Proponowano zatrudnienie dla poszukujących pracy m.in.: w handlu, zawodach mechanicznych ,transporcie (kierowca C+E), gastronomii oraz w innych zawodach, jak: kierownik budowy w branży elektrycznej, projektant sieci elektrycznych, opiekun osób starszych, opiekunka dziecięca, pracownik biurowy ze znajomością języków obcych. Pracownicy Działu Szkoleń przedstawiali aktualną ofertę szkoleniową tj. szkolenie ADR, szkolenie okresowe kierowców kat.C, szkolenie dla diagnostów oraz szkolenie zmniejszające punkty karne.


[09.06.2015r. - Łapskie Forum Rynku Pracy]

Już po raz trzeci Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku w dniu 9 czerwca 2015r. uczestniczył w III Łapskim Forum Rynku Pracy. Forum wzorem poprzednich edycji stało się miejscem spotkania pracodawców, przedstawicieli lokalnych władz oraz organizacji wspierających rynek pracy. Forum stało się źródłem wiedzy o lokalnej ofercie edukacyjnej oraz szkoleniowej. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku jako instytucja szkoleniowa miała okazje zaprezentować aktualną ofertę szkoleniową, która ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych.


[16.04.2015r. - Targi pod hasłem "Dni Edukacji i Pracy"]

Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku w dniu 16 kwietnia 2015 r. uczestniczył w Targach Edykacyjno -Zawodowych organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy oraz Wojewódzką Komendę OHP. Targi organizowane były pod hasłem "Dni Edukacji i Pracy" i skierowane były do szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji i firm wspomagających młodzież na rynku pracy. Głównym celem przedsięwzięcia, było podniesienie świadomości w zakresie podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących wyboru kształcenia i zawodu. Była to również okazja do zbliżenia i pokazania środowiska pracodawców oraz wskazanie potrzeby podwyższania kwalifikacji w celu zwiększenia szans na rynku pracy.


[30.09.2014r. - Lokalne Targi Pracy w Wasilkowie]

W dniu 30.09.2014 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku uczestniczył w lokalnych targach pracy w Wasilkowie.

Projekt skierowany był do mieszkańców i pracodawców z terenu gmin: Wasilków, Supraśl i Czarna Białostocka. Uczestniczyły w nich firmy różnych branż m.in.: transportowej, przemysłowej (produkcja ciągników i przyczep rolniczych, konstrukcji stalowych), usługowej (hotelarstwo, gastronomia), handlowej.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku jako instytucja szkoleniowa informował osoby odwiedzające Targi o swojej aktualnej ofercie szkoleniowej. Nasza oferta miała na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych.

Dodatkowo osoby bezrobotne mogły skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. W odpowiednio przygotowanym punkcie, mogły korzystając z jego wskazówek, przygotować profesjonalne CV oraz list motywacyjny.


[15.04.2014r. -Targi Edukacyjno-Zawodowe w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku]

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku uczestniczył w Targach Edukacyjno-Zawodowych pod hasłem "Dzień Edukacji i Pracy" , które odbyły się 15 kwietnia 2014r. Targi zostały zorganizowane przy współpracy z Zespołem Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku.

Targi Edukacyjno-Zawodowe adresowane były do młodzieży szkół podnadgimnazjalnych oraz instytucji i firm wspomagających młodzież na rynku pracy. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie podwyższenia kwalifikacji w celu zwiększenia szans na rynku pracy.


[20.11.2013r. -Targi Edukacyjno-Zawodowe w XI Liceum Ogólnokształcący im.Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku]

W dniu 20 listopada 2013 roku pracownicy Działu Szkoleń WORD w Białymstoku zaprezentowali ofertę Ośrodka na Targach Edukacyjno-Zawodowych w XI Liceum Ogólnokształcący im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku.

Targi zostały zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczej Hufców Pracy Białymstoku z Ośrodkiem Kariery XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodych ludzi z ofertą edukacyjną oraz zbliżenie ich do środowiska pracodawców. Targi miały za zadanie uświadomić jak ważne jest podejmowanie dobrych i trafnych decyzji dotyczących wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Pracownicy WORD Białystok mieli przede wszystkim zachęcić młodzież do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez zdobywanie umiejętności jazdy samochodem. Jednocześnie przedstawiona została oferta szkoleniowa podnosząca kwalifikacje zawodowe, umożliwiające zdobycie nowego zawodu oraz przedłużające już posiadane uprawnienia.


[ 04.04.2013 - Targi Edukacyjno-Zawodowe w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku ]

W dniu 04 kwietnia 2013r. pracownicy WORD w Białymstoku wzięli udział w Targach Edukacyjno-Zawodowych, które odbyły się w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, w celu zaprezentowania oferty szkoleniowej Ośrodka. Spotkanie zorganizowane zostało się w ramach realizacji projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Wydarzenie adresowane było do osób poszukujących pracy oraz młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy, stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Głównym celem targów było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną uczelni i instytucji szkoleniowych, zbliżenie ich do środowiska pracodawców oraz podniesienie świadomości młodzieży w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, umożliwiające zdobycie nowego zawodu oraz przedłużające już posiadane uprawnienia.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka
Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl