Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Kwalifikacja

SZKOLENIE OKRESOWE ZAWODOWYCH KIEROWCÓW, KWALIFIKACJA WSTĘPNA

I. SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych, w tym:

 • 21 godz. zajęć w ramach modułów obowiązkowych
 • 14 godz. zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup prawa jazdy

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym kierowca wykonujący przewóz drogowy, ma obowiązek odbycia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy w terminie do:

W terminie do dnia: W przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii:
10 września 2009r. - D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.
10 września 2010r. - C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.
- D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1990r.
10 września 2011r. - C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1995r.
- D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991r. do dnia 31 grudnia 2000r.
10 września 2012r. - C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996r. do dnia 31 grudnia 2000r.
- D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.
10 września 2013r. - C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.
- D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2008r.
10 września 2014r. - C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2009r.


Kierowcy wykonujący przewóz drogowy po odbyciu pierwszego szkolenia okresowego i otrzymaniu stosownego zaświadczenia są obowiązani przed dniem uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

W przypadku zgłoszenia większej ilości kierowców na szkolenie istnieje możliwość negocjacji cen.


II. KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godz., w tym:

 • W części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
 • W części specjalistycznej:
  • 65 godz. zajęć teoretycznych
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
  • 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

 • D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
 • C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany do uzyskania wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy potwierdzającego spełnienie wymagań (m.in. uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bądź ukończenie szkolenia okresowego), o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

III. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Wymagania dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej:

 • ukończone 21 lat dla prawo jazdy kat. C,C+E,C1,C1+E
 • ukończone 23 lata dla prawo jazdy kat. D,D+E,D1,D1+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godz. w tym:

 1. w części podstawowej 97 godzin teoretycznych
 2. w części specjalistycznej:
  • 33 godz. zajęć teoretycznych
  • 8 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
  • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

 • D,D+E,D1,D1+E wydane po dniu 10 września 2008r.
 • C,C+E,C1,C1+E wydane po dniu 10 września 2009r.

IV. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godz., w tym:

 • 65 godz. zajęć teoretycznych
 • 5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

V. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godz. w tym:

 • 30 godz. zajęć teoretycznych
 • 5 godz. zajęć praktycznych

Wymagane dokumenty w celu zarejestrowania się na kurs:

 1. czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia    (plik DOC 54 KB)   (plik PDF 437 KB)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN

Planowane terminy szkoleń

 • Szkolenie okresowe dla kat C i D: trwa przyjmowanie zgłoszeń
 • Kwalifikacja wstępna, przyspieszona:

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jednolity z 2014r., poz. 1005)
Dane kontaktowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
fax. (85) 743 26 24 wew. 42
kom. 695 035 551
Godz. pracy: pn. - pt. 800 - 1700, Pokój nr 8

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka
Kierowanie ruchem drogowymCopyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl