Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Szkolenie

Szkolenie osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych - "urządzeń NO"

Zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych otrzymuje osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat
 • ukończyła zasadniczą szkołę zawodowa lub posiada świadectwo robotnika wykwalifikowanego
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających wykonywania prac w zakresie napełniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi
 • ukończyła co najmniej miesięczną praktykę w zakresie napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • uzyska pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub posiadanie świadectwo robotnika wykwalifikowanego
 • orzeczenie lekarskie lub oświadczenie pracodawcy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac w zakresie napełniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi
 • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • czytelnie wypełniony wniosek o udział w szkoleniu

Program i czas trwania kursu: zajęcia trwają 20 godzin, w tym 13 godzin zajęcia teoretyczne, 7 godzin zajęcia praktyczne

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia:

 • Trwa przyjmowanie zgłoszeń

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. I. z 2016., poz.. 143)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka


Kierowanie ruchem drogowym

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl