Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Szkolenia osób upoważnionych do kierowania ruchem na drogach

SZKOLENIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KIEROWANIA RUCHEM NA DROGACH

Szkolenie osób upoważnionych do kierowania ruchem na drogach odbywa się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. ukończyła 18 lat,
 2. nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
 3. spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • jest pracownikiem kolejowym na przejazdach kolejowych,
  • jest osobą działającą w imieniu zarządcy drogi lub osobą wykonującą roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
  • jest osobą nadzorującą bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
  • jest kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
  • jest strażnikiem leśnym lub funkcjonariuszem Straży Parku na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
  • jest osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
  • jest strażakiem jednostki organizacyjnej Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowej straży pożarnej, zakładowej służby ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, powiatowej (miejskiej) zawodowej straży pożarnej, terenowej służby ratowniczej, innych jednostek ratowniczych podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
  • jest umundurowanym i odpowiednio oznakowanym pracownikiem nadzoru ruchu komunikacji miejskiej podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,
  • jest osobą wykonującą pilotaż pojazdów nienormatywnych podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów,
  • jest członkiem zespołu ratownictwa medycznego podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin końcowy w formie pisemnego testu oraz egzaminu praktycznego. Jeżeli osoba uzyska pozytywny wynik egzaminu Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku wydaje zaświadczenie na okres 5 lat. Po tym okresie wiedza osób uprawnionych do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym weryfikowana jest w formie ponownego egzaminu po zakończonym szkoleniu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin, zgodnie z programem szkolenia). Szkolenie kończy się egzaminem.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu na szkolenie:

Koszty szkolenia:

 • szkolenie - 150 zł
 • egzamin - 100 zł

Planowany termin szkolenia:

 • 26.04.2018r. - piloci pojazdów nienormatywnych
 • 27.04.2018r. - osoby wykonujące roboty na drodze

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840 z późń. zm.)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka
Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl