Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Warsztaty egzaminatorów

WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO EGZAMINATORÓW

Marszałek Województwa skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów w przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Program i czas trwania kursu:

3-dniowe warsztaty obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne

Nazwa przedmiotu
 1. Technika kierowania i obsługa pojazdu
 2. Przepisy ruchu drogowego
 3. Psychologia transportu
 4. Dydaktyka
 5. Zasady przeprowadzania egzaminu państwowego
 6. Problematyka wypadków drogowych
 7. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatoró1)w podczas egzaminu
 8. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby egzaminowane podczas egzaminu
 9. Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu na placu manewrowym i w ruchu drogowym

Zajęcia odbywają się w czwartek, piątek i sobotę.

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia:

 

Planowany termin szkolenia:

 

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z 2015 r., poz. 155 z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U., poz. 232)

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Szkoleń:
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
tel: 85 743 26 24, 28 wew. 23, 32, 24 fax. wew. 42
601 948 303, 695 035 551
napisz e-mail

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700
pokój nr 8

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka


Kierowanie ruchem drogowym


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wpisany jest do Rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, pod numerem 2.20/00007/2004

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl