Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Kurs Reedukacyjny

KURS REEDUKACYJNY

PROBLEMATYKA PRZECIWALKOHOLOWA I PPRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję/skierowanie starosty na kurs reedukacyjny

    Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia
  • Oryginał lub kopia decyzji lub skierowania Starosty na kurs
  • Dowód uiszczenia opłaty za kurs - bezpośrednio na konto bankowe Ośrodka (możliwośc opłaty w Punkcie Obsługi Bankowej znajdującym się w siedzibie Ośrodka, czynny w godzinac 8:00 - 16:00)

Czas trwania kursu
Kurs prowadzony jest przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów. Na zajęcia należy zgłosić się z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecnośc na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Opłata za kurs
Koszt kursu wynosi 400,00 zł

Planowany termin kursu:
18.05.2018r.

WORD w Białymstoku zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 627 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdzaiłania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013r., poz. 9)

Kontakt telefoniczny:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551

Kontakt elektroniczny:

napisz e-mail

Kontakt osobisty:
ul. Wiewiórcza 64, pokój nr 8, w godzinach 8:00 - 17:00

Nr konta:
Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Do pobrania:
Zgłoszenie
(plik PDF 249 KB)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700
pokój nr 8

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka


Kierowanie ruchem drogowym


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wpisany jest do Rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, pod numerem 2.20/00007/2004

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl