Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Kurs kierowców ADR

KURS KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE (ADR)

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

 • do dnia przeprowadzenia egzaminu ukończy 21 lat,
 • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i transporcie drogowym,
 • posiada ważne zaświadczenia ADR, w przypadku kierowcy, który przedłuża uprawnienia.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu się na kurs ADR:

 1. dokument potwierdzający ukończone 21 lat,
 2. kserokopia prawa jazdy oraz dowodu tożsamości,
 3. kserokopia zaświadczenia ADR, przy kursach przedłużających uprawnienia,
 4. czytelnie wypełniony wniosek (plik DOC 164 KB) (plik PDF 361 KB) o udział w szkoleniu,
 5. dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Uprawnienia specjalistyczne, tj. cysterny, klasa 1, klasa 7 otrzymuje kierowca, który posiada uprawnienia podstawowe.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu kończącego kurs ADR.

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie WORD w Białymstoku przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

Uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie, uiszczeniu opłaty za wydanie zaświadczenia ADR Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wydaje kierowcy międzynarodowe zaświadczenie ADR ważne przez okres 5 lat.

Kurs ADR początkowy podstawowy- jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o uprawnienia w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kurs ADR doskonalący podstawowy - jeżeli kierowca przedłuża posiadane uprawnienia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas. W celu przedłużenia zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

W ramach kursu ADR początkowego i doskonalącego wyróżnia się kursy specjalistyczne:

 • przewóz w towarów niebezpiecznych w cysternach
 • przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały wybuchowe
 • przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze

Planowany termin rozpoczęcia kursu

 1. Podstawowy: trwa przyjmowanie zgłoszeń.
 2. Specjalistyczne:
  • w zakresie przewozu w cysternach - 15.12.2017r.
  • w zakresie przewozu towarów wybuchowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń
  • w zakresie przewozu towarów promieniotwórczych - trwa przyjmowanie zgłoszeń

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r. poz. 619)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka
Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl