Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Kurs kierowców ADR

KURS KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE (ADR)

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

 • do dnia przeprowadzenia egzaminu ukończy 21 lat,
 • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i transporcie drogowym,
 • posiada ważne zaświadczenia ADR, w przypadku kierowcy, który przedłuża uprawnienia.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu się na kurs ADR:

 1. dokument potwierdzający ukończone 21 lat,
 2. wniosek o udział w szkoleniu - do pobrania (plik DOC 164 KB) (plik PDF 361 KB),
 3. zaświadczenie ADR - przy kursach przedłużających uprawnienia,
 4. dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Uprawnienia specjalistyczne, tj. cysterny, klasa 1, klasa 7 otrzymuje kierowca, który posiada uprawnienia podstawowe.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu kończącego kurs ADR.

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie WORD w Białymstoku przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

Uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie, uiszczeniu opłaty za wydanie zaświadczenia ADR Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wydaje kierowcy międzynarodowe zaświadczenie ADR ważne przez okres 5 lat.

Kurs ADR początkowy podstawowy- jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o uprawnienia w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kurs ADR doskonalący podstawowy - jeżeli kierowca przedłuża posiadane uprawnienia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas. W celu przedłużenia zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

W ramach kursu ADR początkowego i doskonalącego wyróżnia się kursy specjalistyczne:

 • przewóz w towarów niebezpiecznych w cysternach
 • przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały wybuchowe
 • przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze

Planowany termin rozpoczęcia kursu

 1. Podstawowy: Trwa przyjmowanie zgłoszeń
 2. Specjalistyczne:
  • w zakresie przewozu w cysternach - Trwa przyjmowanie zgłoszeń
  • w zakresie przewozu towarów wybuchowych - Trwa przyjmowanie zgłoszeń
  • w zakresie przewozu towarów promieniotwórczych - Trwa przyjmowanie zgłoszeń

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r. poz. 619)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka
Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl