Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Szkolenie kandydatów na doradców DGSA

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA DORADCÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

Świadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • nie była skazana za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu,
 • ukończyła kurs doradcy,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działająca przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu się na kurs doradcy:

 1. dokument potwierdzający wykształcenie wyższe lub stosowne oświadczenie,
 2. oświadczenie uczestnika szkolenia o niekaralności,
 3. czytelnie wypełniony wniosek o udział w szkoleniu (plik DOC 154 KB)   (plik PDF 361 KB),
 4. dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Szkolenie początkowe obejmuje osoby, które nie posiadają świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym lub nie posiadają zaświadczenia o ukończeniu kursu doradcy, który był organizowany przez WORD w Białymstoku.

Szkolenie uzupełniające obejmuje osoby, które posiadają świadectwo doradcy bądź ukończyły kurs doradcy organizowany przez WORD w Białymstoku.

Opłata za kurs obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • umowę ADR,
 • poczęstunek kawowy.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia:

 • wrzesień 2018

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r. poz. 619)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka
Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl