Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Szkolenie zmniejszające punkty karne

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych

Kierowca wpisany do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego może uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego

W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która:

  • posiada prawo jazdy dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
  • przed rozpoczęciem szkolenia dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu nie przekroczyła 24.
  • uczestniczy w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy

Komendant Wojewódzki Policji , właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającemu naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

Temat:

Czas trwania:

Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

2 godziny lekcyjne
(45 minut)

Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych

1 godzina lekcyjna
(45 minut)

Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym

3 godziny lekcyjne
(45 minut)

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia

Termin szkolenia:

Szkolenia odbywają się zawsze w drugi i ostatni wtorek miesiąca!!

Szkolenie:

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

cykliczne

27.03.2018 godz. 15:30
10.04.2018 godz. 15:30

350 zł

indywidualne

400 zł*)

*)Termin szkolenia inny niż drugi i ostatni wtorek miesiąca.
Koszt: 400,00 zł przy minimalnej liczbie uczestników - 2 osoby; 700,00 zł - przy minimalnej liczbie uczestników 1.

 

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późń. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488).

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka


Kierowanie ruchem drogowym


Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl