Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób

Kursy dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób.

 1. Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania "licencji".
 2. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 3. Do wniosku o udzielenie licencji przedsiębiorca dołącza, m.in. Certyfikat Kompetencji Zawodowych.
 4. Certyfikatem Kompetencji Zawodowych powinna legitymować się przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie.
 5. Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wymaga wykazania się wiedzą lub umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, potwierdzonymi egzaminem państwowym.
 6. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego.
 7. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku organizuje kursy przygotowujące przedsiębiorców do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych.
 8. Program kursów obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu wykonywania międzynarodowego i krajowego przewozu rzeczy lub osób, a w szczególności:
  • prawo cywilne,
  • prawo handlowe,
  • prawo socjalne,
  • prawo podatkowe,
  • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
  • dostęp do rynku,
  • normy techniczne i techniczne aspekty działalności,
  • bezpieczeństwo drogowe,
  • pisemne zadania egzaminacyjne.
  W sumie 65 godz. lekcyjnych zajęć.
 9. Wszelkie formalności oraz niezbędną dokumentację związaną z przystąpieniem do egzaminu przez uczestników kursów przygotowawczych przygotowuje WORD w Białymstoku.

Certyfikat kompetencji zawodowych umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 roku.

UWAGA

Jeżeli nie chcesz zapisać się na kurs - przyjdź do nas, a my za jedyne 50 zł netto zajmiemy się przygotowaniem i przesłaniem niezbędnych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i osób.

 

Wymagane dokumenty w celu zarejestrowania się na kurs:

 

Planowany termin szkolenia:
 • 25.08.2017 r. - trwa przyjmowanie zgłoszeń

 

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późń. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U., poz. 837).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka
Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl