Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Kumunikat 2

Kumunikat 2

Szanowni Państwo, przedłużamy wstrzymanie przeprowadzania egzaminów teoretycznych oraz praktycznych w naszym Ośrodku do 11 kwietnia 2020 r. Wniesione opłaty zachowują swoją ważność. Nadal istnieje możliwość egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców z powodów społecznie ważnych lub szczególnej sytuacji losowej. Zarządzenie Dyrektora [PDF] W tym czasie pracujemy w godzinach 7:30 – 15:30.

Skip to content