Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Droga do bezpieczeństwa

Droga do bezpieczeństwa

200 dzieci wzięło udział w zajęciach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku. Przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz WORD spotkali się z uczniami klas I-III. Omawiali kwestie związane m.in. z prawidłowym przechodzeniem przez jezdnię oraz stosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, niebezpieczeństwami grożącymi naWięcej oDroga do bezpieczeństwa[…]

Egzamin z niespodzianką

Egzamin z niespodzianką

Sezon egzaminacyjny na kategorię A prawa jazdy uważamy za rozpoczęty 🙂 …i to w jakim stylu!!! 🙂 W naszym Ośrodku odbył się dziś pierwszy w 2019 roku egzamin na prawo jazdy kategorii A. Utalentowany Łukasz Godlewski (na zdjęciu w środku) sprawnie pomknął do celu, wykonując przy tym wszystkie zadania egzaminacyjne, i zdobył upragnione uprawnienia. WWięcej oEgzamin z niespodzianką[…]

WORD z młodymi przedsiębiorczymi

WORD z młodymi przedsiębiorczymi

22 uczniów szkół średnich wzięło dziś udział w 16. edycji Dnia Przedsiębiorczości na terenie WORD w Białymstoku. Blok tematyczny, poświęcony zagadnieniom z ruchu drogowego, został przygotowany wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku. Młodzież, podzielona w kilkuosobowe grupy, brała udział w warsztatach teoretyczno-praktycznych obejmujących: blok teoretyczny z zagadnień poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego (prezentacja multimedialna);Więcej oWORD z młodymi przedsiębiorczymi[…]

Uwaga! Zmiana sposobu wyczytywania kandydatów

Uwaga! Zmiana sposobu wyczytywania kandydatów

Uwaga zdający! WORD Białystok wprowadził ważną zmianę organizacyjną: osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy nie są wywoływane imiennie, ale po numerze ewidencyjnym (znajdującym się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin). Numer ewidencyjny zdającego jest również wyświetlany na ekranach informacyjnych w holu głównym obok wyjścia na plac manewrowy. Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów i komplikacji, osobyWięcej oUwaga! Zmiana sposobu wyczytywania kandydatów[…]

WORD się zmienia!

WORD się zmienia!

Białostocki WORD wprowadził w ostatnich tygodniach wiele zmian i ułatwień dla zdających. Już widać pierwsze efekty: udało się prawie do zera zmniejszyć kolejki oczekujących na egzamin, zdających jest coraz więcej. Nie tylko to zmienia się w Ośrodku. WORD zrywa z dotychczasowym wizerunkiem, stawia na współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców, policją oraz na działania na rzeczWięcej oWORD się zmienia![…]

Soboty pracujące – marzec

Soboty pracujące – marzec

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 8/2019 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 22 lutego 2019 r.:

  • w soboty przypadające w dniach 9 marca, 16 marca, 23 marca i 30 marca będą przeprowadzane egzaminy praktyczne na prawo jazdy (zgodnie z uprzednio zaplanowanymi grupami). W wyżej wymienione soboty Biuro Obsługi Klienta WORD w Białymstoku czynne będzie w godzinach od 8:00 do 15:00
  • Dział Szkoleń w miesiącu marcu będzie czynny w soboty w godz. 8:00-15:00
Spotkanie w Dąbrowie Białostockiej

Spotkanie w Dąbrowie Białostockiej

W dniu 28 listopada 2018 r., z inicjatywy Rady Seniorów, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej, odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa poruszania się pieszych w warunkach jesienno-zimowych. Organizacja ww. spotkania miała na celu uświadomienie społeczności lokalnej z terenu Dąbrowy Białostockiej co do potencjalnych zagrożeń pojawiających się na drodze jak też wyczulenie zebranych na kwestieWięcej oSpotkanie w Dąbrowie Białostockiej[…]

Dzień wolny od pracy

Dzień wolny od pracy

Uwaga! Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2018 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 21 listopada 2018 r.: sobota 15 grudnia 2018 r. będzie w WORD w Białymstoku dniem pracującym, poniedziałek 24 grudnia 2018 r. będzie w WORD w Białymstoku dniem wolnym od pracy.