Zdawalność rośnie – to nie żart!

Uwaga, to nie Prima Aprilis! Możemy z radością poinformować, że zdawalność egzaminów (dla wszystkich kategorii) w naszym ośrodku wraz z filią w Bielsku Podlaskim wyniosła w marcu 2019 roku 42,72%.
To naprawdę poważny postęp. Dla porównania: ten sam wskaźnik zdawalności w marcu 2018 roku był niższy aż o 6,28% (wynosił wtedy 36,44%).