Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku informuje, że w dniu 06.06.2023 r., na portalu ezamowienia.gov.pl, zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu nr PZP/1/2023 (Identyfikator postępowania: ocds-148610-f066464c-043b-11ee-9355-06954b8c6cb9) na “Dostawę pojazdu ciężarowego do przeprowadzania egzaminów państwowych na kategorię C prawa jazdy (powyżej 3,5 t DMC), szkoleń z zakresu kwalifikacji zawodowej i szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy”.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f066464c-043b-11ee-9355-06954b8c6cb9
SWZ i komplet dokumentacji znajduje się w załącznikach.

Termin składania ofert: 14 czerwca 2023 r., godz. 08:00

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, o godz. 9:00