KIEROWANIE RUCHEM – Roboty Drogowe

Zapraszamy na szkolenie “Kierowanie ruchem – Roboty Drogowe“. Szkolenie odbędzie się w trybie ONLINE.
Termin szkolenia: 07.06.2023 godz. 9:00

Zapraszamy na szkolenie i egzamin.
Rekrutacja trwa.