PKT-files

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zmniejszające liczbę punktów karnych

 1. Zasady uczestnictwa w szkoleniu:
  • prawo jazdy należy posiadać dłużej niż rok, licząc od dnia wydania go po raz pierwszy,
  • przed rozpoczęciem szkolenia suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu nie może przekraczać 24,
  • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy,
  • Komenda Wojewódzka Policji odpisuje 6 najstarszych punktów karnych.
 2. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa ww. szkoleniu online jest zainstalowanie bezpłatnej aplikacji ZOOM na smartfonie, tablecie, laptopie, komputerze stacjonarnym, z którego będziecie Państwo korzystać. Urządzenie to musi posiadać kamerę i mikrofon umożliwiające aktywne uczestnictwo w zajęciach na platformie wskazanej przez Organizatora. Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie łącza internetowego.
  Oprogramowanie ZOOM można pobrać ze Sklepu Play, a także ze strony:
  https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
 3. Proszę zainstalować aplikację ZOOM. Dołączając na spotkanie (w polu Meeting ID) należy podać ID szkolenia oraz (w polu Your Name) indywidualny numer przypisany do konkretnej osoby. Numery te otrzymali Państwo w wiadomości e-mailowej.
 4. Szkolenie rozpocznie się w wyznaczonym dniu o godz. 15:30. W tym dniu od godziny 13:30 do 14:30 będą trwały testy łączenia, a o godzinie 14:30 rozpocznie się weryfikacja. Proszę się połączyć, sprawdzić dźwięk i obraz. Jeśli wystąpią problemy z dźwiękiem lub obrazem proszę poinformować obecnego Administratora na chacie lub pod numerem telefonu. Nr telefonu do Administratora zostanie przesłany mailem przed szkoleniem.
 5. Z Plików do pobrania (na dole tej strony) proszę pobrać Oświadczenie o obecności na zajęciach. Po zakończeniu zajęć należy Oświadczenie uzupełnić, podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres e-mailowy, z którego otrzymali Państwo szczegółowe informacje o szkoleniu.
 6. Skan Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostanie przesłany na Państwa na adres mailowy. Jeżeli będą Państwo chcieli otrzymać oryginał pocztą to proszę to zgłosić na spotkaniu organizacyjnym przy weryfikacji tożsamości. Po zakończonym szkoleniu kserokopie zaświadczeń o ukończonym szkoleniu zostaną przesłane przez WORD w Białymstoku do Komendy Wojewódzkiej Policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Uczestnicy szkolenia nie musza nigdzie przesyłać zaświadczeń.

Pliki do pobrania:

 1. Jak dołączyć do szkolenia za pomocą komputera, tabletu, telefonu – Instrukcja opisowa [pobierz DOCX]
 2. Jak dołączyć do szkolenia za pomocą komputera, tabletu, telefonu – Instrukcja graficzna [pobierz JPG]
 3. Zasady szkoleń ONLINE [pobierz DOC]
 4. Oświadczenie o obecności [pobierz DOCX]