Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zmniejszające liczbę punktów karnych

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
 • prawo jazdy należy posiadać dłużej niż rok, licząc od dnia wydania go po raz pierwszy
 • przed rozpoczęciem szkolenia suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu nie może przekraczać 24
 • uczestnictwo w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy

Wymagane dokumenty:

 • Prawo jazdy lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji w zakresie danych zawartych w prawie jazdy
 • Dowód uiszczenia opłaty za kurs
 • Czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie – do pobrania

Termin i miejsce szkolenia:

 • podany w terminarzu kursu – szkolenie STACJONARNE
 • podany w terminarzu kursu – szkolenia ONLINE (wideokonferencja)

Opłaty za szkolenie:

 • szkolenie grupowe, termin ustalony przez WORD – 340,00 zł
 • przy dwóch zainteresowanych osobach, w terminie wybranym przez te osoby – 400,00 zł
 • szkolenie indywidualne – termin wybrany przez uczestnika, zatwierdzony telefonicznie przez WORD – 700,00 zł

Opłatę można uiścić:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania szkolenia:

 • 6 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

Jak zapisać się na szkolenie ONLINE?

 • prześlij wniosek + potwierdzenie opłaty na adres szkolenia@word.bialystok.pl

Kliknij w poniższy link i sprawdź ile masz punktów karnych, abyś się nie “przejechał”
TWOJE PUNKTY KARNE

Do pobrania