Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zmniejszające liczbę punktów karnych

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
  • prawo jazdy należy posiadać dłużej niż rok, licząc od dnia wydania go po raz pierwszy
  • przed rozpoczęciem szkolenia suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu nie może przekraczać 24
  • uczestnictwo w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy

Wymagane dokumenty:

  • Prawo jazdy lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji w zakresie danych zawartych w prawie jazdy
  • Dowód uiszczenia opłaty za kurs
  • Czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie – do pobrania

Termin i miejsce kursu:

drugi i ostatni wtorek miesiąca
Siedziba WORD w Białymstoku
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy

Opłaty za kurs:

350,00 zł
400,00 zł przy dwóch osobach zainteresowanych, w terminie wybranym przez te osoby
700,00 zł jedna osoba w wybranym przez siebie terminie

  • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
  • w Punkcie Obsługi Bankowej znajdującym się w siedzibie Ośrodka

Czas trwania kursu:

6 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

Do pobrania