Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Wymagania:
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających wykonywania prac w zakresie napełniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi
  • miesięczna praktyka w zakresie napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Wymagane dokumenty:

  • dokument tożsamości
  • dokument potwierdzający wykształcenie lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności zdrowotnej na dane stanowisko albo oświadczenie pracodawcy, jeżeli osoba jest zatrudniona

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne – siedziba WORD w Białymstoku
Zajęcia praktyczne – Terminal Paliw LPG

Wykładowcy:

Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Egzamin:

Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się przed Komisją właściwej jednostki dozoru technicznego

Opłaty za kurs:

w zależności od liczby uczestników szkolenia

  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
  • w Punkcie Obsługi Bankowej znajdującym się w siedzibie Ośrodka

Czas trwania kursu:

13 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
7 godzin zajęć praktycznych