16318

Gminny Dzień Seniora

W dniu 21 listopada 2017r. przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, w ramach obchodów “Gminnego Dnia Seniora”. Na spotkanie w gminnej świetlicy w Pulszach przybyli zaproszeni goście oraz kilkadziesiąt seniorów z terenu Gminy Wyszki, którym organizatorzy przygotowali szereg atrakcji i niespodzianek. Młodzież szkolna zaprezentowała, przygotowane specjalnie na tę okazję, przedstawienie, władze gminy wręczyły słodkie upominki, działające na terenie kluby seniorów wystąpiły ze swoim repertuarem. Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej omówili z zebranymi problem umów z nieuczciwymi operatorami usług telekomunikacyjnych. Spotkanie w tak licznym gronie stanowiło doskonałą okazję do poruszenia spraw dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych.
W związku z powyższym, egzaminator WORD w Białymstoku przedstawił zebranym problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze zwróceniem szczególnej uwagi ma kwestię używania elementów odblaskowych, jak też bezpiecznego zachowania z punktu widzenia seniora – pieszego, seniora – rowerzysty i seniora – kierującego pojazdem mechanicznym. Podsumowaniem prelekcji było wręczenie elementów odblaskowych wszystkim uczestnikom spotkania. Całokształt spotkania oceniamy bardzo pozytywnie. Wyrażamy nadzieję, iż wsparcie przedsięwzięcia przez przedstawicieli WORD w Białymstoku odniesie wymierny skutek w postaci wzorowych postaw seniorów jako uczestników ruchu drogowego.

16311

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy

W sobotę 24 czerwca br., ponad 180 najmłodszych studentów Politechniki Białostockiej w sobotę, zakończyło rok akademicki. Specjalne dyplomy i upominki odebrały dzieci z Białegostoku, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Na uroczystości po raz pierwszy w jednym miejscu spotkali się wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego: 88 słuchaczy Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego, 50 – z Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego, 25 – z Hajnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz 25 studentów Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, wraz z rodzicami i opiekunami, a także osobami, które włączyły się w organizację zajęć PUD. Gospodarzem spotkania był Prorektor ds. Studenckich PB dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw, który otwierając uroczystość, złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w zorganizowanie zajęć uniwersytetów dziecięcych.

PUD skupia obecnie cztery odrębne inicjatywy: Białostocki Uniwersytet Dziecięcy, Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy – od 2015 roku, a także od roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytety w Hajnówce i Bielsku Podlaskim. Inicjatywa uzyskała współfinansowanie z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Realizację zamiejscowych zajęć PUD w Siemiatyczach, Bielsku i Hajnówce wspierają lokalne samorządy ( przedstawiciele byli obecni na sobotniej uroczystości). Zajęcia w ramach PUD skierowane są do uczniów szkół podstawowych, a ich głównym celem jest popularyzacja nauki oraz pokazywanie, że przyswajanie wiedzy wcale nie musi być nudne i trudne – wręcz przeciwnie może okazać się wspaniałą przygodą i możliwością pogłębiania swoich pasji i zainteresowań. W trakcie roku akademickiego mali studenci otrzymują indeksy do których po każdych zajęciach zbierają wpisy (jest to forma zaliczenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach warsztatowych, tak aby każdy uczestnik miał możliwość bezpośredniego kontaktu z nauką.

W roku akademickim 2016/2017 w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbyło się 17 spotkań poświęconych różnym dziedzinom wiedzy: od matematyki, budownictwa, przyrody, bioinżynierii, termowizji po wizytę w Bibliotece Politechniki Białostockiej, studiu Radia Akadera. Większość zajęć odbywała się na terenie uczelni, natomiast we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, Narodowym Bankiem Polskim czy Muzeum Podlaskim program został wzbogacony o tematykę dotyczącą bezpieczeństwa czy ekologii. Łącznie było to 125 godzin zajęć, w których organizację zaangażowanych było ponad 150 osób. Z udziałem WORD w Białymstoku, odbyły się dwa spotkania z czego jedno wyjazdowe w Hajnówce, a drugie na ternie siedziby ośrodka w Białymstoku. Link do strony źródłowej i fotorelacji: Link do informacji prasowych:

Politechnika Białostocka

16310

XXII Miting Osób Niepełnosprawnych

W dniu 9 czerwca 2017 r., na stadionie miejskim w Mońkach odbył się XXII Miting Osób Niepełnosprawnych “Sprawni inaczej”, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach.

Tego dnia podopieczni MOPS w Mońkach, z różnym stopniem niepełnosprawności, mieli okazję spotkać się i zintegrować w czasie wspólnej zabawy. Głównym punktem imprezy były atrakcje o charakterze konkurencji sportowych. Rywalizacja sportowa, nawet w formie zabawy, stanowi skuteczny środek rehabilitacji oraz szansę na zwiększenie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych. Celem mitingu osób niepełnosprawnych z udziałem osób ze środowiska jest pokazanie, że współistnienie i wzajemne przenikanie tych społeczności jest możliwe. Uczestnictwo w tak zaaranżowanych spotkaniach oraz bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi uświadamia jak cenną wartością jest zdrowie. Osoby sprawne uświadamiają sobie jak niewielkie znaczenie mają pewne trudności życia codziennego wobec wysiłku, z jakim niepełnosprawni muszą pokonywać własne słabości. Impreza promuje także zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Niezmiennie od kilku lat, WORD w Białymstoku włącza się w opisane wyżej przedsięwzięcie. Przedstawiciele ośrodka, w trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym także wśród osób niepełnosprawnych zapewniają elementy odblaskowe, wszystkim uczestnikom imprezy.

16300

Bezpieczne wakacje w Michałowie

W dniu 06 czerwca 2017 r., przedstawiciele różnych służb i instytucji spotkali się w Michałowie, by tam wspólnie propagować ideę bezpiecznego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Impreza pod hasłem “Bezpieczne wakacje 2017” została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przedszkolaków i uczniów, dla których już niebawem zacznie się okres wakacyjnej beztroski.

Zorganizowane grupy dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, z terenu Michałowa i okolicznych gmin, licznie zgromadziły się przed Amfiteatrem w Michałowie, by skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. W pierwszej kolejności odbył się specjalny pokaz ratowania osoby tonącej. Zaraz potem odbyła się prezentacja tresury psa policyjnego. Dalszą część imprezy wypełniły pokazy sprzętu służb mundurowych oraz gry, zabawy i niespodzianki przygotowane na goszczących stoiskach reprezentacji m.in. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białymstoku, Agencji Rynku Rolnego, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Placówki Straży Granicznej w Michałowie i wielu innych.

Link do informacji prasowych:
Radio Białystok

16280

Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego

W sobotę 03 czerwca br., przy Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, miało miejsce uroczyście otwarcie miasteczka ruchu drogowego.

Ostatnie miasteczko rowerowe, znajdujące się na ul. Kawaleryjskiej, zostało zlikwidowane 11 lat temu. Od tamtej pory trwały starania, żeby otworzyć obiekt o takim przeznaczeniu. Pomysł wybudowania miasteczka pojawił się już w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego W 2014 r., Michał Marcin Freino – ówczesny Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, zgłosił projekt w zakresie budowy miasteczka, do budżetu obywatelskiego. Zabrakło jednak wystarczającej liczby głosów, by projekt trafił do realizacji. Pomysł jednak nie przepadł, a władze miasta dostrzegając zapotrzebowanie wśród mieszkańców postanowiły wpisać tę inwestycję do przyszłorocznego budżetu. Koszt realizacji tej inwestycji to ok. 815,5 tys. zł.

Miasteczko ruchu drogowego znajduje się na Słonecznym Stoku przy. ul. Stromej 16. Jego powierzchnia to ponad 4,9 tys. m2. Odzwierciedla ono rzeczywisty ruch uliczny. Wyposażone jest w asfaltowe jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki, drogę szutrową, plac startowy i tor przeszkód dla rowerzystów. Na terenie miasteczka znajduje się także mini przejazd kolejowy, a na drogach zamontowano progi zwalniające. Zadbano o oznakowanie, oznaczenie stref zamieszkania czy przejść dla pieszych. Jest wyspa kanalizująca ruch, śluza rowerowa, miejsce do ćwiczenia tzw. ósemek. Nie zabrakło także sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Teren wyposażono w elementy małej architektury tj. ławki, kosze i stojaki rowerowe. Tablice informacyjne opisują zasady korzystania z miasteczka.

W dniu oficjalnego otwarcia nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku. Obecny na uroczystości Dyrektor WORD w Białymstoku, przekazał na potrzeby korzystania z miasteczka, kaski rowerowe, odblaskowe kamizelki i elementy odblaskowe. Wszystko po to by wspierać bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie do edukacji i stwarzanie warunków do rozwoju umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Zorganizowane grupy mogą korzystać z MRD po telefonicznej rezerwacji, pod numerem telefonu 85 66 111 43 lub mailowo: sp431@wp.pl

16256

Policjant Ruchu Drogowego

W dniu 25 maja 2017 r., odbył się wojewódzki finał XXX edycji ogólnopolskiego konkursu “Policjant Ruchu Drogowego”. Tego dnia, piętnastu funkcjonariuszy z terenu województwa podlaskiego, w 4 konkurencjach walczyło o tytuł najlepszego policjanta podlaskiej “drogówki”. W pierwszej kolejności uczestnicy przystąpili do testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego, prawa wykroczeń oraz wybranych przepisów służbowych. W dalszej kolejności policjanci rywalizowali ze sobą w jeździe sprawnościowej motocyklem służbowym i samochodem osobowym po wyznaczonym torze. Ostatni etap konkursu stanowiło kierowanie ruchem drogowym na jednym z największych białostockich skrzyżowań.

Zgodnie z klasyfikacją końcową wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – asp. Daniel Urbański (KMP w Białymstoku)
II miejsce – sierż. szt. Mirosław Żulewski (KMP w Białymstoku)
III miejsce – st. sierż. Michał Michalski (KPP w Wysokiem Mazowieckiem)

Uroczyste podsumowanie tegorocznego konkursu miało miejsce jeszcze tego samego dnia, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, miało miejsce. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW – Pan Bogusław Maksim – reprezentujący Wojewodę Podlaskiego oraz dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Białymstoku – Pan Michał Marcin Freino, Łomży – Pan Cezary Kisiel i Suwałk – Pan Henryk Grabowski. Zwycięzcy konkursu otrzymali puchary Wojewody Podlaskiego oraz nagrody finansowe przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

16272

Rower moją pasją

W dniu 28 maja 2017 roku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie zorganizował imprezę o charakterze sportowo-rekreacyjno-rozrywkowym, dla mieszkańców miasta i okolic. Jednym z elementów imprezy było rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej konkursu rysunkowego “Rower moich marzeń”, zorganizowanego w trzech kategoriach wiekowych: Przedszkole, kl. “0” – III i IV-VI Szkoły Podstawowej. W konkursie wzięło udział 99 chętnych, z których niektórzy nawet złożyli po 2 prace. Zwycięskie prace w poszczególnych kategoriach wyłoniło specjalnie powołane jury.

Innym punktem programu, były odbywające się tego dnia wyścigi kolarskie. Kolarze mieli do pokonania dystans jednego okrążenia wokół zalewu (od przedszkolaków do klasy III) lub 15 km leśnymi drogami. Przed startem każdy otrzymał numer startowy oraz kamizelkę odblaskową ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku. Na wszystkie trasy wyruszyło łącznie 91 osób. Każdy startujący otrzymał pamiątkowy medal.

Jednocześnie, przy okazji imprezy – 8 osób, które wcześniej pomyślnie zdały egzamin na kartę rowerową otrzymało z rąk Dyrektora WORD w Białymstoku, specjalnie przygotowane upominki.

W ramach dodatkowych atrakcji była możliwość zbadania ciśnienia krwi i poziomu cukru oraz oznakowania roweru.

Liczba chętnych i zainteresowanych imprezą przerosła oczekiwania organizatorów, którzy jednomyślnie zadeklarowali wolę kontynuacji w roku następnym.

16262

Rodzinny piknik integracyjny

W dniu 25 maja 2017 r. na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 26 Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku, odbył się rodzinny piknik integracyjny. W związku z obchodzoną w tym czasie rocznicą pięćdziesięciolecia istnienia przedszkola, organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji, w tym m.in. przedstawienie koła teatralnego, warsztaty recyklingowe, stoisko kulinarne, bańki mydlane, kącik fotograficzny, plastyczny, a w tym także stoisko reprezentacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku prezentujące zestaw edukacyjny Autochodzik. Podczas wspólnej zabawy dzieci i rodzice w aktywny sposób utrwalali podstawowe zasady ruchu drogowego.

16245

Turniej BRD

W dniu 28 kwietnia 2017 roku na terenie Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w Turośni Kościelnej odbył się etap powiatowy XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, współorganizowany przez WORD w Białymstoku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz ww. szkołą.

Do turnieju przystąpiły drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych: Złotorii, Juchowca Górnego, Choroszczy, Tykocina, Gródka oraz gospodarzy Turośni Kościelnej. Łącznie uczestniczyło 11 drużyn (39 zawodników), które w pierwszej kolejności rozwiązywały testy teoretyczne z zakresu wiedzy o ruchu drogowym i test skrzyżowań. Następnie miała miejsce części praktyczna z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sprawdzenie umiejętności poruszania się po rowerowym torze przeszkód. Część artystyczną imprezy uświetnił występ chóru szkolnego oraz zespołów tanecznych. Gospodarze turnieju okazali się zwycięzcami turnieju, zarówno w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych jak i gimnazjum.

W ramach dotychczasowych powiatowych rozgrywek turniejów, do udziału w rozgrywkach wojewódzkich wyłonione zostały następujące reprezentacje: – z powiatu bielskiego drużyny: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku oraz Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim; – z powiatu monieckiego drużyny: Szkoły Podstawowej w Goniądzu oraz Gimnazjum w Jaświłach; – z powiatu siemiatyckiego drużyny: Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach oraz Gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wsparł nagrodami i upominkami organizatorów ww. turniejów. Wszystkim zwycięzcom i biorącym udział w rozgrywkach, należą się wyrazy uznania wobec chęci przystąpienia do rywalizacji.

16239

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W dniu 26 kwietnia 2017 r. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, odbyły się XV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK w Białymstoku.

W tegorocznej edycji wzięło udział 11 drużyn: 10 ze szkół ponadgimnazjalnych Białegostoku i 1 z Łap. Uczestnicy udzielali pomocy w ramach specjalnie przygotowanych stacji z symulacjami, podczas których, należało m. in. wykonać resuscytację, udzielić pomocy ofierze wypadku samochodowego, udzielić pomocy osobie niepełnosprawnej, a także rozwiązywali test z zakresu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy i PCK. Tegorocznymi zwycięzcami w udzielaniu pierwszej pomocy zostali uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, drugie miejsce przypadło w udziale reprezentacji Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, natomiast trzecie miejsce zdobyli przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Pamiątkowe trofea i nagrody (apteczki plecakowe z wyposażeniem) członkom trzech zwycięskich drużyn, zapewnił Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku. Wszystkim drużynom oraz opiekunom, dedykujemy wyrazy uznania wobec chęci doskonalenia umiejętności i rywalizowania w konkurencjach związanych z bezinteresownym niesieniem pomocy innym.