Dokumenty do pobrania

 • Podanie o zmianę terminu egzaminu państwowego (plik DOC, 65 KB)
 • Oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu (plik PDF, 113 KB)
 • Pełnomocnictwo do dostarczenia kompletu dokumentów do WORD w Białymstoku i wyznaczenia terminu egzaminu państwowego
  (plik PDF, 144 KB)
 • Wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (plik PDF, 65 KB)
 • Oświadczenie przedstawiciela ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu w części praktycznej egzaminu
  państwowego (plik PDF, 86 KB)
 • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców (plik PDF, 67 KB)
 • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców z automatyczną skrzynią biegów (plik PDF, 276 KB)