Dokumenty do pobrania

  • Podanie o zmianę terminu egzaminu państwowego (plik DOC, 65 KB)
  • Oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu (plik PDF, 113 KB)
  • Pełnomocnictwo do dostarczenia kompletu dokumentów do WORD w Białymstoku i wyznaczenia terminu egzaminu państwowego
    (plik PDF, 144 KB)
  • Wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (plik PDF, 65 KB)
  • Oświadczenie przedstawiciela ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu w części praktycznej egzaminu
    państwowego (plik PDF, 86 KB)
  • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców (plik PDF, 67 KB)