Uwaga! Sposób wyczytywania kandydatów

Uwaga zdający!
Osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy nie są wywoływane imiennie, ale po numerze ewidencyjnym (znajdującym się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin).

Numer ewidencyjny zdającego jest również wyświetlany na ekranach informacyjnych w holu głównym obok wyjścia na plac manewrowy.

Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów i komplikacji, osoby przystępujące do egzaminu powinny znać swój numer ewidencyjny. Jest on częścią numeru zaświadczenia (wzór poniżej).

Możliwość komentowania została wyłączona.