Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku nie prowadzi w tej chwili żadnego postępowania przetargowego