Szkolenie podstawowe i specjalistyczne dla uprawnionych diagnostów

Diagnostą może zostać osoba, która spełnia jedno z niżej wymienionych wymagań:

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki, albo
 • wykształcenie średnie techniczne lub średnie branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki, albo
 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 1 rok praktyki, albo
 • wykształcenie średnie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki

Praktyka – w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
Wymagane dokumenty:

 • Ważny dokument tożsamości

Miejsce kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – siedziba WORD w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64
 • Zajęcia praktyczne – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy Technikum Mechanicznym w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

 • 80 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zajęć praktycznych
Do pobrania