Diagnostą może zostać osoba, która spełnia jedno z niżej wymienionych wymagań:
 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki, albo
 • wykształcenie średnie techniczne lub średnie branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki, albo
 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 1 rok praktyki, albo
 • wykształcenie średnie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki
Praktyka – w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. Wymagane dokumenty:
 • Ważny dokument tożsamości
Miejsce kursu:
 • Zajęcia teoretyczne – siedziba WORD w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64
 • Zajęcia praktyczne – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy Technikum Mechanicznym w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14
Opłaty za kurs:
 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Czas trwania kursu:
 • 80 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zajęć praktycznych
Do pobrania

Termin kursu

Podstawowe – 10.05.2024 r.

Specjalistyczne:
Badanie techniczne autobusu
– trwa przyjmowanie zgłoszeń

Badanie techniczne pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych
– trwa przyjmowanie zgłoszeń

Badanie techniczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem – trwa przyjmowanie zgłoszeń

Badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli…
– trwa przyjmowanie zgłoszeń

telefonicznie

(85) 743 26 27
kom. 695 035 551
osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz