Zwracam się z prośbą o udostępnienie infrastruktury WORD w Białymstoku w celu odbycia jazd próbnych dla kandydatów na egzaminatorów


    Miejsce zamieszkania:

    *Właściwe wypełnić