Wniosek o udostępnienie placu manewrowego w celu odbycia jazd próbnych dla kandydatów na egzaminatorów

Zwracam się z prośbą o udostępnienie infrastruktury WORD w Białymstoku w celu odbycia jazd próbnych dla kandydatów na egzaminatorów


Miejsce zamieszkania:

*Właściwe wypełnić