Wniosek o udostępnienie placu manewrowego Bielsk Podlaski

Zwracam się z prośbą o skorzystanie z placu manewrowego w celu przeprowadzenia jazd próbnych


Miejsce zamieszkania:

*Właściwe wypełnić