Wniosek o udział w szkoleniu kierowców i konwojentów zatrudnianych przy transporcie zwierząt

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu osób wykonujących czynności w zakresie:


Miejsce zamieszkania:transportu zwierząt
obsługi zwierząt w czasie transportu
obsługi zwierząt w punktach gromadzenia zwierzątProszę o wystawienie faktury VAT na: