Młodzi Bezpieczni na Drodze – Podpisanie porozumienia z PZM

Mając na uwadze edukacyjną misję ukierunkowaną na podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z początkiem nowego roku, przedstawiciele WORD w Białymstoku działając wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Białymstoku, rozpoczęli nowy projekt skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wspólna troska o bezpieczeństwo tej grupy wiekowej ukierunkowana jest na dążenie do zmniejszania zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego i przede wszystkim prowadzić ma do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród młodzieży, by w przyszłości, jako ludzie stojący u progu dorosłości nie ginęli na drogach, a przy tym nie stanowili zagrożenia dla innych uczestników ruchu. W dniu 9 stycznia 2018 r., partnerzy podpisali Porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji projektu. Natomiast w dniu 15 stycznia 2018., na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, odbyły się pierwsze edukacyjne prelekcje, prowadzone przez egzaminatorów WORD w Białymstoku. Treści i obrazy, prezentowane młodym uczestnikom spotkań mają na celu wskazanie zachowań, do jakich na drodze nie powinno dochodzić. Spotkania mają także służyć przybliżeniu zasad uzyskania prawa jazdy oraz wymogów formalnych, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu państwowego. Oprócz ciekawych wystąpień, organizatorzy inicjatywy, zapewniają wyposażenie młodzieży w elementy odblaskowe. W przygotowaniu jest także ulotka informacyjno – edukacyjna, skierowana do młodych uczestników ruchu drogowego. W bieżącym roku, cykliczne spotkania odbywać się będą w zainteresowanych projektem, placówkach szkolnych.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.