Gminny Dzień Seniora

W dniu 21 listopada 2017r. przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, w ramach obchodów “Gminnego Dnia Seniora”. Na spotkanie w gminnej świetlicy w Pulszach przybyli zaproszeni goście oraz kilkadziesiąt seniorów z terenu Gminy Wyszki, którym organizatorzy przygotowali szereg atrakcji i niespodzianek. Młodzież szkolna zaprezentowała, przygotowane specjalnie na tę okazję, przedstawienie, władze gminy wręczyły słodkie upominki, działające na terenie kluby seniorów wystąpiły ze swoim repertuarem. Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej omówili z zebranymi problem umów z nieuczciwymi operatorami usług telekomunikacyjnych. Spotkanie w tak licznym gronie stanowiło doskonałą okazję do poruszenia spraw dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych.
W związku z powyższym, egzaminator WORD w Białymstoku przedstawił zebranym problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze zwróceniem szczególnej uwagi ma kwestię używania elementów odblaskowych, jak też bezpiecznego zachowania z punktu widzenia seniora – pieszego, seniora – rowerzysty i seniora – kierującego pojazdem mechanicznym. Podsumowaniem prelekcji było wręczenie elementów odblaskowych wszystkim uczestnikom spotkania. Całokształt spotkania oceniamy bardzo pozytywnie. Wyrażamy nadzieję, iż wsparcie przedsięwzięcia przez przedstawicieli WORD w Białymstoku odniesie wymierny skutek w postaci wzorowych postaw seniorów jako uczestników ruchu drogowego.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.