Kurs DGSA – rozpoczęcie 22.11.2019r.

Ustalony został termin JEDYNEGO w tym roku szkolenia dla przyszłych doradców ADR – kurs DGSA.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 22.11.2019r.

Wymagane są wcześniejsze zgłoszenia.