Komunikat z dn. 21.04.2020r.

Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiamy Zarządzenie z dnia 21.04.2020 Dyrektora WORD w Białymstoku w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Zarządzenie [PDF]