Próbny egzamin teoretyczny

27 kwietnia 2023 r. godzina 12:50

Zapraszamy do WORD w Białymstoku na próbny egzamin teoretyczny kategorii B.
Liczba miejsc ograniczona.

Osoby nieletnie obowiązane są posiadać zgodę rodzica(opiekuna prawnego). Druk poniżej.

Do pobrania

27.04.2023 godz. 12:50 zapraszamy do WORD w Białymstoku na próbny egzamin teoretyczny kategorii B

Możliwość komentowania została wyłączona.