Szkolenie dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych (ADR-BHP)

Wymagania:
  • pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę
  • pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
  • pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych
  • kierowcy inni, niż posiadający zaświadczenie ADR zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

Miejsce szkolenia:

siedziba przedsiębiorcy lub siedziba WORD w Białymstoku

Wykładowcy:

Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Dokumentacja powinna być przechowywana przez pracodawcę

Opłaty za kurs:

w zależności od liczby uczestników szkolenia

  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

12 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

Do pobrania