Szkolenie może rozpocząć osoba, która:
 • do dnia przeprowadzenia egzaminu ukończy 21 lat
 • posiada prawo jazdy
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • posiada ważne zaświadczenie ADR, w przypadku kierowcy, który przedłuża uprawnienia
Szczegółowe informacje: tel. 601 948 303 Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości potwierdzający ukończenie 21 lat
 • prawo jazdy
 • zaświadczenia ADR, przy kursach przedłużających uprawnienia
Rodzaje kursu: Kursy ADR początkowe – jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o zaświadczenie ADR
 • Szkolenie podstawowe przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • Specjalistyczne:
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 1
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7
Kursy ADR doskonalące – jeżeli kierowca przedłuża uprawnienia ADR
 • Szkolenie podstawowe przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • Specjalistyczne:
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 1
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7

UWAGA! Możesz ukończyć kurs ADR doskonalący 12 miesięcy przed datą ważności dotychczasowego zaświadczenia – płacisz mniej, a zaświadczenie przedłuża Ci się o 5 lat od daty ważności obecnego zaświadczenia

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. Miejsce kursu i egzaminu:
 • siedziba WORD w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64
Zaświadczenie ADR:
 • Wydaje Marszałek Województwa po uiszczeniu opłaty na okres 5 lat.
Opłaty za kurs:
 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Czas trwania kursu:
 • Szkolenie podstawowe: 19 godzin lekcyjnych
 • Szkolenie specjalistyczne – cysterny: 14 godzin lekcyjnych
 • Szkolenie specjalistyczne – klasa 1: 8 godzin lekcyjnych
 • Szkolenie specjalistyczne – klasa 7: 8 godzin lekcyjnych
Do pobrania

Termin kursu

Podstawowe – przyjmujemy zgłoszenia

Specjalistyczne:
w zakresie przewozu w cysternach – przyjmujemy zgłoszenia
w zakresie przewozu towarów wybuchowych
przyjmujemy zgłoszenia
w zakresie przewozu towarów promieniotwórczych
przyjmujemy zgłoszenia

telefonicznie

(85) 743 26 27 wew.10
kom. 695 035 551

osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz