Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

 • do dnia przeprowadzenia egzaminu ukończy 21 lat
 • posiada prawo jazdy
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • posiada ważne zaświadczenie ADR, w przypadku kierowcy, który przedłuża uprawnienia

Szczegółowe informacje: tel. 601 948 303

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości potwierdzający ukończenie 21 lat
 • prawo jazdy
 • zaświadczenia ADR, przy kursach przedłużających uprawnienia

Rodzaje kursu:
Kursy ADR początkowe – jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o zaświadczenie ADR

 • Szkolenie podstawowe przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • Specjalistyczne:
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 1
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7

Kursy ADR doskonalące – jeżeli kierowca przedłuża uprawnienia ADR

 • Szkolenie podstawowe przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • Specjalistyczne:
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 1
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7

UWAGA!
Możesz ukończyć kurs ADR doskonalący 12 miesięcy przed datą ważności dotychczasowego zaświadczenia – płacisz mniej, a zaświadczenie przedłuża Ci się o 5 lat od daty ważności obecnego zaświadczenia

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.
Uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia.

Miejsce kursu i egzaminu:

 • siedziba WORD w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64

Zaświadczenie ADR:

 • Wydaje Marszałek Województwa po uiszczeniu opłaty na okres 5 lat.

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie podstawowe: 19 godzin lekcyjnych
 • Szkolenie specjalistyczne – cysterny: 14 godzin lekcyjnych
 • Szkolenie specjalistyczne – klasa 1: 8 godzin lekcyjnych
 • Szkolenie specjalistyczne – klasa 7: 8 godzin lekcyjnych

Do pobrania