Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób

Adresaci szkolenia:

 • Osoba, która ubiega się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wspólnoty europejskiej w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób

Warunki uzyskania certyfikatu:
Pozytywny wynik egzaminu pisemnego przeprowadzonego przed komisją egzaminacyjną działająca przy Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie
Egzamin składa się w dwóch części:

 1. pisemny test wielokrotnego wyboru
 2. pisemne zadanie egzaminacyjne

Wymagane dokumenty:

 • Ważny dokument tożsamości

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Program szkolenia:

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo socjalne
 • prawo podatkowe
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • dostęp do rynku
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • bezpieczeństwo drogowe
 • rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

Czas trwania kursu:

 • 65 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych.

Zapraszamy również tylko na jeden dzień szkolenia – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Czas trwania kursu:

 • 5 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych.

Do pobrania