Adresaci szkolenia:
 • Osoba, która ubiega się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wspólnoty europejskiej w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób
Warunki uzyskania certyfikatu: Pozytywny wynik egzaminu pisemnego przeprowadzonego przed komisją egzaminacyjną działająca przy Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie Egzamin składa się w dwóch części:
 1. pisemny test wielokrotnego wyboru
 2. pisemne zadanie egzaminacyjne
Wymagane dokumenty:
 • Ważny dokument tożsamości
Opłaty za kurs:
 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Program szkolenia:
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo socjalne
 • prawo podatkowe
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • dostęp do rynku
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • bezpieczeństwo drogowe
 • rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych
Czas trwania kursu:
 • 65 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych.
Zapraszamy również tylko na jeden dzień szkolenia – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Czas trwania kursu:
 • 5 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych.
Do pobrania

Termin kursu
27.08.2024 r.

Termin egzaminu
14-15.09.2024 r. – Białystok

telefonicznie

(85) 743 26 27 wew. 10
kom. 695 035 551
osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz