Wniosek o udział w kursie przygotowującym do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób

Zgłaszam chęć udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób:


Miejsce zamieszkania:
* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
drogowym transporcie rzeczydrogowym transporcie osób