Dokumenty do pobrania

  • Wniosek o zwrot nadpłaty/opłaty (plik Doc)
  • Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończonym szkoleniu (plik Docx)
  • Klauzula informacyjna dla kandydatów na szkolenia (plik Docx)
  • Ankieta wstępnej kwalifikacji i Oświadczenie osoby przystępującej do szkolenia (plik Doc)
  • Zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii (plik Doc)