Wymagania:
  • wpis do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa
Wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień egzaminatora prawa jazdy
UWAGA! Marszałek Województwa skreśla egzaminatora z ewidencji w przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego. Miejsce kursu:
  • Siedziba WORD w Białymstoku
Opłaty za kurs:
  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Czas trwania kursu:
  • 3 dni

Termin kursu

Trwa przyjmowanie zgłoszeń

telefonicznie

(85) 743 26 27 wew. 10
kom. 695 035 551

osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz