Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

Wymagania:
  • wpis do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień egzaminatora prawa jazdy

UWAGA!
Marszałek Województwa skreśla egzaminatora z ewidencji w przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego

Miejsce kursu:

  • Siedziba WORD w Białymstoku

Opłaty za kurs:

  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

3 dni

Do pobrania
  • Wniosek o udział w kursie
  • Regulamin kursu