Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
 • Szkolenie skierowane do osób nie będących uczniami szkół podstawowych
 • ukończone 10 lat
 • nieukończone 18 lat
Wymagane dokumenty:
 • zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na szkolenie i egzamin – do pobrania
 • dokument tożsamości
 • 1 fotografia o wymiarach 45 mm x 35 mm
 • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie
 • czytelnie wypełniony wniosek o szkolenie (do pobrania)
Czas trwania szkolenia:
 • 6 godzin zajęć teoretycznych, w tym 1 godzina zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych
 • 2 godziny zajęć praktycznych
Egzamin:

Termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczony w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

Karta rowerowa:

Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej WORD w Białymstoku wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.

Opłaty za kurs:
 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Jak się zapisać:
  • OSOBIŚCIE:
   • w Białymstoku (ul. Wiewiórcza 64) Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń, pokój Nr 8 w godz. 8:00 – 16:30
   • w Bielsku Podlaskim (ul. Widowska 1 lok. 2) od pn. do śr. w godzinach 8:00 – 16:00
  • ONLINE:
   prześlij wniosek, potwierdzenie opłaty oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na adres szkolenia@word.bialystok.pl
Do pobrania

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
 • Szkolenie skierowane do osób nie będących uczniami szkół podstawowych
 • ukończone 10 lat
 • nieukończone 18 lat
Wymagane dokumenty:
 • zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na szkolenie i egzamin – do pobrania
 • dokument tożsamości
 • 1 fotografia o wymiarach 45 mm x 35 mm
 • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie
 • czytelnie wypełniony wniosek o szkolenie (do pobrania)
Czas trwania szkolenia:
 • 6 godzin zajęć teoretycznych, w tym 1 godzina zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych
 • 2 godziny zajęć praktycznych
Egzamin:

Termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczony w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

Karta rowerowa:

Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej WORD w Białymstoku wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.

Opłaty za kurs:
 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Jak się zapisać:
  • OSOBIŚCIE:
   • w Białymstoku (ul. Wiewiórcza 64) Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń, pokój Nr 8 w godz. 8:00 – 16:30
   • w Bielsku Podlaskim (ul. Widowska 1 lok. 2) od pn. do śr. w godzinach 8:00 – 16:00
  • ONLINE:
   prześlij wniosek, potwierdzenie opłaty oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na adres szkolenia@word.bialystok.pl
Do pobrania

 

Termin kursu

Trwa przyjmowanie zgłoszeń

telefonicznie

(85) 743 26 27
kom. 695 035 551
osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz