Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:

    pracowników kolejowych na przejazdach kolejowychosób wykonujących roboty na drodze oraz osób działających w imieniu zarządcy drogiosób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscukierujących autobusem szkolnym związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dziecistrażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Pożarnejosób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku przemarszu procesji, pielgrzymki, innej zorganizowanej grupypracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiejpilotów przejazdu pojazdu nienormatywnegoczłonków zespołu ratownictwa medycznegostrażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej

    Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego:
    Miejsce zamieszkania:
    Proszę o wystawienie faktury na:

    Oświadczam iż: