Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
 • ukończone 18 lat
 • brak przeciwwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym
Osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze:
 • pracownik kolejowy,
 • osoba wykonująca roboty na drodze,
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • ratownik górski,
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku,
 • pilot podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego,
 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki…
 • pracownik jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowej straży pożarnej, zakładowych służb ratowniczych, gminnej zawodowej straży pożarnej, powiatowej (miejskiej) zawodowej straży pożarnej, terenowych służb ratowniczych,
 • pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej,
 • Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami,
 • członek zespołu ratownictwa medycznego.
Wymagane dokumenty:
 • ważny dokument tożsamości
Miejsce kursu:
 • ONLINE
 • Siedziba WORD w Białymstoku
 • Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy
Opłaty za kurs:
 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Czas trwania kursu:
 • 6 godzin zajęć teoretycznych, 2 godziny zajęć praktycznych
Do pobrania

Termin kursu

trwa przyjmowanie zgłoszeń

telefonicznie

(85) 743 26 27 wew. 10
kom. 695 035 551
osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
masz pytania? – napisz