Szkolenie osób upoważnionych do kierowania ruchem na drogach

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • ukończone 18 lat
 • brak przeciwwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym

Osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze:

 • pracownik kolejowy,
 • osoba wykonująca roboty na drodze,
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • ratownik górski,
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku,
 • pilot podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego,
 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki…
 • pracownik jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowej straży pożarnej, zakładowych służb ratowniczych, gminnej zawodowej straży pożarnej, powiatowej (miejskiej) zawodowej straży pożarnej, terenowych służb ratowniczych,
 • pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej,
 • Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami,
 • członek zespołu ratownictwa medycznego.


Wymagane dokumenty:

 • ważny dokument tożsamości

Miejsce kursu:

 • ONLINE
 • Siedziba WORD w Białymstoku
 • Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy


Opłaty za kurs:

150,00 zł – szkolenie
100,00 zł – egzamin

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

6 godzin zajęć teoretycznych, 2 godziny zajęć praktycznych

Do pobrania