Szkolenie osób upoważnionych do kierowania ruchem na drogach

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • ukończone 18 lat
 • brak przeciwwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym

Osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze:

 • pracownik kolejowy
 • osoba wykonująca roboty na drodze
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię
 • kierujacy autobusem szkolnym w miejscach postoju zwiaznych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
 • ratownik górski
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku
 • pilot podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procecji, pielgrzymki…
 • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • pracownik nadozru ruchu komunikacji miejskiej
 • Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami
 • członek zespołu ratownictwa medycznego


Wymagane dokumenty:

 • ważny dokument tożsamości

Miejsce kursu:

  Siedziba WORD w Białymstoku
  Istnieje możliwość organiacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy


Opłaty za kurs:

150,00 zł – szkolenie
100,00 zł – egzamin

 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
 • w Punkcie Obsługi Bankowej znajdującym się w siedzibie Ośrodka

Czas trwania kursu:

6 godzin zajeć teoretycznych, 2 godziny zajęć praktycznych

Do pobrania