Wymagania:

 • uzyskanie uprawnień w zakresie kat. C prawa jazdy do dnia 10.09.2009r. w przypadku przewozu rzeczy
 • uzyskanie uprawnień w zakresie kat. D prawa jazdy do dnia 10.09.2008r. w przypadku przewozu osób
 • kierowca przebywa co najmniej 185 dni w roku na terytorium RP, lub
 • studiuje w RP od co najmniej 6 miesięcy
 • kierowca wykonuje przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP

Wymagane dokumenty:

 • prawo jazdy lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji w zakresie danych zawartych w prawie jazdy
 • zaświadczenia potwierdzające fakt studiowania na terytorium RP od co najmniej 6 miesięcy

UWAGA!
Jeżeli jest to twoje pierwsze szkolenie okresowe badania lekarskie i psychologiczne należy wykonać po ukończeniu szkolenia.
Jeżeli jest to twoje kolejne szkolenie okresowe badania lekarskie i psychologiczne należy wykonać najpóźniej do dnia zakończenia szkolenia

W przypadku skierowania większej liczby kierowców na kurs – istnieje możliwość negocjacji cen!!!

Miejsce kursu:

 • Siedziba WORD w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64

Świadectwo kwalifikacji zawodowej otrzymujesz w ostatnim dniu kursu

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

 • 35 godzin – 5 dni
Do pobrania

Termin kursu

trwa przyjmowanie zgłoszeń

telefonicznie

(85) 743 26 27 wew 10
kom. 695 035 551

osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz