Szkolenie okresowe – przedłużenie ważności zawodowego prawa jazdy

Wymagania:
  • uzyskanie uprawnień w zakresie kat. C prawa jazdy do dnia 10.09.2009r. w przypadku przewozu rzeczy
  • uzyskanie uprawnień w zakresie kat. D prawa jazdy do dnia 10.09.2008r. w przypadku przewozu osób
  • kierowca przebywa co najmniej 185 dni w roku na terytorium RP, lub
  • studiuje w RP od co najmniej 6 miesięcy
  • kierowca wykonuje przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP

Wymagane dokumenty:

  • prawo jazdy lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji w zakresie danych zawartych w prawie jazdy
  • zaświadczenia potwierdzające fakt studiowania na terytorium RP od co najmniej 6 miesięcy

UWAGA!
Jeżeli jest to twoje pierwsze szkolenie okresowe badania lekarskie i psychologiczne należy wykonać po ukończeniu szkolenia.

Jeżeli jest to twoje kolejne szkolenie okresowe badania lekarskie i psychologiczne należy wykonać najpóźniej do dnia zakończenia szkolenia

W przypadku skierowania większej liczby kierowców na kurs – istnieje możliwość negocjacji cen!!!

Miejsce kursu:

  • Siedziba WORD w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64

Świadectwo kwalifikacji zawodowej otrzymujesz w ostatnim dniu kursu

Opłaty za kurs:

  • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

35 godzin – 5 dni

Do pobrania