Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Wymagane dokumenty:
  • Oryginał lub kopia decyzji lub skierowania Starosty na kurs
  • Dowód uiszczenia opłaty za kurs
  • Czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie – do pobrania

Na zajęcia należy zgłosić się z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

WORD w Białymstoku zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia.

Opłatę za kurs:

400,00 zł można uiścić:

  • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń,
  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Miejsce kursu:

  • ONLINE lub STACJONARNIE

Czas trwania kursu:

2 dni po 8 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

Jak się zapisać na kurs ONLINE?

  • prześlij wniosek + potwierdzenie opłaty + skan decyzji (skierowania) na kurs na adres szkolenia@word.bialystok.pl
Do pobrania