Wymagane dokumenty:
  • Dowód uiszczenia opłaty za kurs
  • Czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie – do pobrania
Na zajęcia należy zgłosić się z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. WORD w Białymstoku zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia. Opłatę za kurs w wysokości 500,00 zł można uiścić:
  • bezpośrednio w Dziale Szkoleń: kartą płatniczą lub BLIKiem
  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Miejsce kursu:
  • ONLINE lub STACJONARNIE
Czas trwania kursu:
  • 2 dni po 8 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
Jak się zapisać na kurs ONLINE?
  • prześlij wniosek + potwierdzenie opłaty na adres: reedukacja@word.bialystok.pl, nr tel. 601 667 798; 695 035 551
Do pobrania

Termin kursu

07.06.2024 – ONLINE
14.06.2024
– STACJONARNIE

telefonicznie

kom. 601 667 798 lub 695 035 551
osobiście
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 14
w godzinach 8:00 – 16:00
masz pytania? – napisz