Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Wymagane dokumenty:
  • Oryginał lub kopia decyzji lub skierowania Starosty na kurs
  • Dowód uiszczenia opłaty za kurs
  • Czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie – do pobrania

Na zajęcia należy zgłosić się z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość

WORD w Białymstoku zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia.

Opłaty za kurs:

400,00 zł

  • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
  • w Punkcie Obsługi Bankowej znajdującym się w siedzibie Ośrodka

Czas trwania kursu:

2 dni po 8 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

Do pobrania