Komunikat z dn. 16.10.2020

Szanowni Państwo,

mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywoływanej przez SARS-CoV-2 i związanymi z tym ograniczeniami, z dniem 19 października 2020 roku zmieniamy zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz w Filii w Bielsku Podlaskim.

W załączeniu przedstawiamy:

    • Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Białymstoku [PDF]
    • Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Filii w Bielsku Podlaskim[PDF]
    • Ankieta wstępnej kwalifikacji i oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy [PDF]
    • Instrukcja dla osób podchodzących do egzaminu teoretycznego i praktycznego [PDF]