KURS ADR Szkolenie podstawowe

20.03.2023r. – ZACZYNAMY KURS ADR Szkolenie podstawowe,
22.03.2023r. – Egzamin w WORD Białystok.
Szczegółowe informacji i zapisy – tel. 601 948 303; k.sztabinska@word.bialystok.pl