Szkolenie kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • dokument potwierdzający wykształcenie
 • oświadczenie o niekaralności

Rodzaje kursu:

 • Początkowy – osoby, które ubiegają się o świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu po raz pierwszy
 • Uzupełniający – osoby, które posiadają świadectwa doradcy lub ukończyły kurs doradcy organizowany przez WORD

Miejsce kursu:

 • Siedziba WORD w Białymstoku

Egzamin:

 • Komisja egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.
 • Do egzaminu należy przystąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

 • 44 godziny zajęć teoretycznych

Do pobrania