Szkolenie kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości
  • dokument potwierdzający wykształcenie
  • oświadczenie o niekaralności

Rodzaje kursu:

  • Początkowy – osoby, które ubiegają się o świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu po raz pierwszy
  • Uzupełniający – osoby, które posiadają świadectwa doradcy lub ukończyły kurs doradcy organizowany przez WORD

Miejsce kursu:

  • Siedziba WORD w Białymstoku

Egzamin:

Komisja egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie
Do egzaminu należy przystąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu

Opłaty za kurs:

  • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
  • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

44 godziny zajęć teoretycznych

Do pobrania