Wymagania:
 • wykształcenie wyższe
 • niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu
Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości
 • dokument potwierdzający wykształcenie
 • oświadczenie o niekaralności
Rodzaje kursu:
 • Początkowy – osoby, które ubiegają się o świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu po raz pierwszy
 • Uzupełniający – osoby, które posiadają świadectwa doradcy lub ukończyły kurs doradcy organizowany przez WORD
Miejsce kursu:
 • Siedziba WORD w Białymstoku
Egzamin:
 • Komisja egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.
 • Do egzaminu należy przystąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.
Opłaty za kurs:
 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Czas trwania kursu:
 • 44 godziny zajęć teoretycznych
Do pobrania

Termin kursu:

– trwa przyjmowanie zgłoszeń

telefonicznie

(85) 743 26 27 wew. 10
kom. 695 035 551

osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz